Účast na akcích

 

Osoba účastnící se akce v Galerii Václava Špály (dále jen „instituce“) bere na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel, společnost PPF Art, bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech instituce, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti instituce. Informace o ochraně osobních údajů a vašich právech jsou popsány na webových stránkách instituce.
Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat kontaktováním info@galerievaclavaspaly.cz.