Archiv výstav

Jakub Janovský

ČERNÝ PETR

22. 3. — 5. 5. 2024
Sdílet výstavu:
frame
Okluzor, 2024, akryl, papír a olej na plátně, 18 x 24 cm

Vernisáž ve čtvrtek 21. 3. 2024 v 18:00 hodin.

Komentované prohlídky 3. a 17. dubna a 2. května, vždy od 17:30. Vstup volný a zdarma.

Kurátor Petr Vaňous

Jakub Janovský patří ke generaci absolventů ateliéru Kresby (prof. Jitka Svobodová) pražské Akademie výtvarných umění, kteří rehabilitovali médium kresby

pro současné vizuální umění buď jako samostatný výrazový prostředek, nebo jako východisko pro práci v jiném médiu (např. obraz). Vztah ke kresbě prostupuje Janovského obrazy, sochami, instalacemi i videi. Prozrazuje určitou specifickou citlivost autora spojenou s výrazovou redukcí a přímou výpovědí. Zatímco raná práce měla expresivnější rysy a tematizovala především různé formy zkušenostních deformací plynoucích ze složitých procesů lidské socializace, současná tvorba zpřítomňuje otisky paměti ve vazbě na neustále platnou, opakující se zkušenost. Principy dětských her prostupují generacemi i časem. Janovský je situuje do reálií totalitního Československa, spojuje je s typizovanými herními prvky dětských hřišť, které jako relikty minulosti ještě dodnes místy odolávají času. Ale jsou to i rámce jakéhosi abstraktního „bezčasí“, kam autor umisťuje své jednatele v jejich úzkosti, vykořeněnosti a odcizení. 

Tak, jako si hrají děti, vstupuje osud do jejich životů a pohrává si s nimi. Tato provázanost různosměrných manipulací, dominancí a závislostí je klíčová pro čtení Janovského díla. Už prostá hra s barevnými kostkami, které jsou na sebe vršeny do výšky, počítá s momentem, kdy dojde ke kolapsu „stavby“ a kostky se zřítí na zem (Věž, 2023). Dítě tuto zkušenost opakuje a má z ní radost. Osvojuje si tím jak princip konstrukce, tak destrukce. Ve hře na slepou bábu nechá Janovský „oslepnout“ oba účastníky tím, že jim dá na hlavy papírové krabice. Hra se mění v absurdní hříčku umocněnou pohybem dětí na prolézačkách v pusté zimní krajině (Na slepou bábu, 2023). Podobně obraz Panelák – 16 bytů (2023) představuje jakýsi zdeformovaný prefabrikát, jeden betonový element skládané architektury, která každému vyměří stejný normovaný obytný prostor. Deformace tvaru-skeletu tu může být zároveň metaforou sociální deformace způsobené kolektivně sjednoceným životním stylem v době komunistické totality. Podobně obraz Monoskop (2022) odkazuje na dnes už archaické vysílá analogové televize, která svůj časově omezený program zahajovala i končila právě touto „abstraktní kompozicí“. 

Další skupinu obrazů tvoří portréty a podobizny bez tváře. Tu mají zpravidla zakrytou či odvrácenou. Motiv odkazuje jak na krizi reprezentace, tak na potřebu skrýt se před mechanismy současné společnosti, které se prostřednictvím sociálních sítí čím dál tím více vlamují do našeho soukromí a usilují o jeho odcizení. Lévinasovská „tvář“ se tu zahalením mění v obranu proti inflaci sebe-reprezentace, která v důsledku vede k sociální vyprahlosti, sobě-podobnosti a anonymitě. Zakrytí tváře je tu gestem sebeobrany. Jako dítě, když si dává ruce před tvář, neznamená to pouze, že nechce vidět to, co má před sebou, ale často nechce být ani samo viděno. Výmluvný je obraz Komunita (2023), kde zcela absentují lidské postavy, ale jejich minulá a budoucí přítomnost je naznačena terapeutickým uspořádáním židlí do sebezpytného kruhu.  

Projekt Černý Petr je dovršením výstavní trilogie Jakuba Janovského, která začala v roce 2022 v AJG na zámku Hluboká n. Vltavou pod názvem Betonová zahrada a pokračovala v roce 2023 v prostorách pražské Trafo Gallery jako Ptáček v kleci. Všechny tři výstavy spojuje zájem o transformaci lidské zkušenosti v čase a o předobrazy současných úzkostí a traumat v otiscích minulosti a v konstelacích paměti která se postupně, jako skládačka, různě přeskupuje, aby vytvářela proměnlivý vztah mezi pomyslným celkem a jeho fragmenty. Název Černý Petr odkazuje na herní princip spojený s inverzním štěstím. Kdo si tuto kartu vytáhne, toho může zamrazit, jako by se ho na nepatrný okamžik dotkla ruka osudu. Černý Petr je dědictvím, které zůstává „v ruce“, a kterého se hráč potřebuje a chce zbavit. 

Petr Vaňous

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Jakub Janovský

*1984 , Jihlava

studia

2010AVU Praha, Atelier kresby 2004SUŠG Jihlava

samostatné výstavy / výběr

2023Ptáček v kleci, Trafo Gallery, Praha 2022Janovský ve sklepě, Art Space NOV, Pardubice 2022Betonová zahrada, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 2021Kolotoč, galerie Jilská 14, Praha 2021Hodinu na houpačce, Galerie plastik, Hořice 2019Šest prstů (Janovský, Filípek), DSC Gallery, Praha 2018Jack in the Box, Galerie Petr Novotný, Praha 2017The Room, Pražský dům, Brusel 2017Má vlk rád jehně, nebo ho nenávidí?, Galerie Vyšehrad, Praha 2016Silicon Family, Trafo Gallery, Praha 2016Existential Boredom! (s M. Fabianem), PRFR Studios, Bratislava 2015Playground V-51, Nitranska galéria, Nitra

kolektivní výstavy / výběr

2023Nothing New in the East, EMMA Kreativzentrum Pforzheim, Německo 2023Skleněné duše / Pietas, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 2022Fyziognomie současnosti, budova Evropského parlamentu, Brusel 2021Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, GASK, Kutná Hora 2021Nadějné výhlídky, DOX, Praha 2020Vanitas, DOX, Praha 2020Sen ve snu, Edgar Allan Poe a umění v českých zemích, Národní galerie, Praha 2019Dämonkratie, EMMA Kreativzentrum Pforzheim, Německo 2019Ostrale, Biennale of Contemporary Art, Drážďany 2019Praha Berlin Barter, Urban Spree Gallery, Berlín 2018Tangenty, Dům umění, Brno 2017Disruptive Imagination, Ferenczy Múseumi Centrum, Szentendre, Maďarsko 2016Personae (s M. Fabianem a R. Palúchem), Galerie NoD, Praha 2016Ornament masy, Nitranska galéria, Nitra 2015Český sen, České centrum, New York

zastoupení v galeriích a sbírkách

Národní galerie v Praze, Galerie Hlavního města Prahy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie Klatovy / Klenová, soukromé sbírky v Čechách a zahraničí

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

Zavřeno: 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.