Archiv výstav

Alena Anderlová

Iluze rovnováhy

3. 6. — 11. 7. 2021
Sdílet výstavu:
frame
Monkey, 2018, akryl a olej na plátně, 40x40cm.jpg

Vernisáž 9. června od 18:00.

Komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorem 30. června od 17:30. Vstup volný.

Kurátor Petr Vaňous

Alena Anderlová v rámci studia na AVU prošla dvěma malířskými ateliéry orientovanými na narativní postupy při práci s předmětností.

První vedl Antonín Střížek se svým smyslem pro svébytný popis interiérů a exteriérů prostřednictvím vnitřního naladění, využívající v rámci malířské metody latentní nostalgii s prvky aranžovaných ironických zkratek a emocionální distance. V čele druhého ateliéru působil Michael Rittstein pracující s rychlým, impulzivním výrazem a okamžitou, expresivní asociací. Často také ve své ikonografii zacházel/zachází se zvířecím komparzem operujícím v civilizačním světě lidských symbolů. Obě tato východiska jsou, zdá se, pro tvorbu Aleny Anderlové směrodatná. Tvoří jakýsi genealogický základ, který autorka rozvíjením proměňuje, přetváří a sjednocuje ve vlastní osobitou malířskou poetiku.

V obrazech Aleny Anderlové se snoubí cit pro barvu a barevnou kompozici se smyslem pro křehkou absurditu a jemnou ironii. Kultivovaný kolorit propůjčuje dílům specifickou atmosféru nočních tišin, opuštěných míst, rozjímavého nokturna. Zároveň vyvažuje přítomnost sémiotických kontrastů a narativních zlomů, kterými autorka rozrušuje automatismy vidění a vnímání, aby v divákovi probudila zájem o věci a témata, která ji osobně zajímají nebo trápí. Lidskou figuru často nahrazuje zvířecí, aby na jedné straně stupňovala disparátnost okamžiku v jeho malířské totalizaci a na straně druhé vyjevila samotnou podstatu – čistě lidský problém založený na obavách rozumu, který se před určitými otázkami ocitá v koncích. A je to právě rozum, který člověka zdánlivě odlišuje od zvířecích jednatelů a jejich pudového založení. Zdánlivost této „jistoty“ prověřují ale momenty spojené se změnami životních podmínek. Mohou to být krize, které náhle sjednocují člověka s říší přírody. Dávají mu pocítit nedělitelnost světa. Usvědčují ho z principiální závislosti na podmínkách života, které máme společné se všemi živými organismy na této planetě. Mohou to být ale i „měkčí“, civilizační příklady. Například sport, v rámci jehož stanovených pravidel se člověk mění na odosobněný mechanismus sledující stanovený cíl. Rozum je tu vytěsněn pudem, stimulovanou touhou po výkonu a naplněném vítězství. 

Jedním z hlavních motivů, jenž svou malbou autorka tematizuje, je proto „akt proměny“ (dlouhodobý i okamžitý). Každou situaci umělkyně vnímá jako místo souběhu různých příčin a následků. Jako určitý transformační uzel (křižovatka), z něhož lze couvat v čase zpět k původním prapříčinám „děje“, nebo vizionářsky uvažovat, hádat o budoucím, co že zpřítomněný okamžik může na horizontu našich představ rozehrát. Motiv transformace je tu přímo navázán na schopnosti lidské imaginace vyrovnávat emocionální rozkolísání způsobené vnějším podrážděním organismu. Je to právě práce s obrazovou „atmosférou“, která zhušťuje či naopak uvolňuje napětí sémantických zvratů, potažmo dějových přerodů. A je to také velmi působivé zacházení s jemnou ironií, jež je schopna se prostřednictvím distance emancipovat i od velmi závažných, často osudových témat (např. klimatické změny, epidemie, fake news, totalita, násilí apod.), které otřásají našimi dosavadními jistotami. Jistotami rozumu s jeho nezpochybnitelnou říší vědy (výzkum a aplikace).

Metaforu „proměny“ Anderlová používá v obrazech i přímo, v jejím „procesuálním zvěcnění“. Je to například fyzikální proměna vody v různá skupenství (tekutina, led, pára, mlha) či proměna jejích vlastností za určitých podmínek (tekutost, zrcadlení, hladká rovina). Patří sem také motiv ohně (s procesem hoření) plnící svůj evoluční úkol: „Živel, který mě zajímá a objevuje se v několika mých obrazech, je oheň (Táborák, Home, Noční můry, Adam, Dynamit ad.). Schopnost člověka rozdělat a udržovat oheň, je schopnost, která nás odlišuje od zvířat.“ Dalším rozměrem je zoologická metamorfóza živočišných druhů (motýl, žába). U Motýla autorka zdůrazňuje kontrast mezi vývojovou fází plazící se housenky a vzletností vzduchem plachtícího, barevně často okouzlujícího organismu. Tento symbol emancipace, jenž je opět lidským výkladem, tedy výkladem rozumu, ale umělkyně dále posouvá až do oblasti absurdity: „V mých obrazech však (…) metamorfóza pokračuje. Postupnou mutací se motýl mění v medvěda, zajíce další tvory, tak aby nakonec zmutovat do podoby člověka nebo letadla.“  

Sebestřednost člověka je v každém případě alarmující. Vše kolem nás nasvědčuje tomu, že se pod povrchem známého světa odehrává cosi neznámého, co v budoucnu může komplexně prověřit náš status quo (civilizace) v jeho zdánlivých jistotách. Umění a obraz, jako výsostně lidská činnost, jsou v ohlašování předzvěstí tohoto druhu proto tak úspěšné, protože jsou schopny podprahově propojovat rozum s volnou imaginací, racionální problém s jeho polozapomenutým rituálním a pudovým rámcem. A je to právě malířské dílo Aleny Anderlové, které slibně ukazuje, jak lze bez zbytečných angažovaných efektů budovat v rámci obrazového média silně rezonující POCIT SOUČASNOSTI, který přirozeně komunikuje a vede ke sdílení. Efekty tu nejsou potřeba. Stačí se umět vyjádřit.

Petr Vaňous, kurátor

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Alena Anderlová

*1977 , Klatovy

studia

2005Akademie výtvarných umění v Praze (ateliéry malby Antonína Střížka a Michaela Rittsteina) 1997Vyšší odborná škola Václava Hollara v Praze, obor knižní grafika 1995Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze

samostatné výstavy / výběr

2020Egon Schiele art centrum Český Krumlov 2019V hlavě, Galerie Budoart, Praha 2019Tier, LBV Zentrum Mensch und Natur, Nöβwartling, Německo 2019REFLEXE, Galerie ve věži, Planá u Mariánských lázní 2018Farby noci (s Danielem Brunovským), Galerie Kabinet, Bratislava 2017Barvy noci, Výstavní síň Chrudim 2017Volání divočiny, Galerie Vltavín, Praha 2017Obrazy, Galerie Sirkus, Sušice 2017Obrazy, Galerie Bratří Špillarů, Domažlice 2016Ze Šumavy i odjinud, Centrum umění Kvilda, se Zdeňkem Daňkem 2016Fly, galerie H.R.C., Praha 2016Orient expres, Moving Station, Plzeň 2014Easy Rider, Kino Šumava, Klatovy 2014Krokodýlí stezkou, galerie Pošta, Dubá 2013Flächenspannung (s Monikou Žákovou, Mathias Materne), Galerie NEXT, Dráždany, Německo 2012Hali gali, GAVU, Cheb 2012Trofeje, muzeum Volyně 2010Tier, galerie Herold, Brémy, Německo

kolektivní výstavy / výběr

2019Malba III, galerie Millenium, Praha 2018Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století, Galerie Klatovy Klenová 2018Wiew of woman, sympozium Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov 2018Leuchtstoff II, Kunstmix - die Produzentengalerie im Schnoor, Brémy, Německo 2017SKOL!!!, Výstavní síň Mánes, Praha 2016Sportu zdar! DOX, Praha 2016Tréguiere, Bretaň, Francie 2015Le centre d’art, Chateaugiron, Francie 2015Zvířata v umění, Galerie Dolmen, Praha 2014Man spricht vom Krieg, Brémy, Praha, Benešov, Víden, Sarajevo, Berlin 2014Please Peace, galerie ARTINBOX, Praha 2014Josefu Váchalovi, galerie Dorka, Domažlice 2013Šumavské reflexe, galerie města Plzně 20136 z přítomnosti, 6 z minulosti, galerie Klatovy Klenová 2013Pitch-black bile, Trafo Gallery, Praha 2012Tote Stadt, k/ haus, Wien, Rakousko 2011Ženské závislosti, kavárna V Kolona, Praha 2011Unknown Area, Kunstverein GRAZ, Regensburg, Německo 2011Velocypedia, galerie NTK, Praha 2010Pocta Adalbertu Stifterovi a Karlu Klostermanovi, Selb, Německo 2010Hranice a sny, Wessenstein, Německo

zastoupení v galeriích a sbírkách

Galerie Klatovy Klenová, Egon Schiele Art centrum Český Krumlov, Centrum umění Kvilda, Galerie Bratří Špillarů, Domažlice, soukromé sbírky v Čechách a zahraničí

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.