Archiv výstav

Jan Pištěk

K okraji viditelného

5. 5. — 25. 6. 2017
Sdílet výstavu:
frame
K okraji viditelného

Skutečně je neviditelné ve viditelném jak napsal francouzský filozof. Nepochybně to ví i Jan Pištěk.

Záhy po absolutoriu bylo zřejmé, že nakládání Jana Pištěka s obrazem bude mít zcela specifické rysy. Ve zpětném pohledu v perspektivě další tvorby je zřejmé, že Jana Pištěka cele poutal vznik obrazu jako díla, kterému je uloženo trvání. Je také zřejmé, že ho zajímá proces jeho vzniku, ale nemusí tu být přítomno to, co si představujeme pod slovem malba. Není pochyb, že Jan Pištěk se ocitl hned zpočátku na cestě hledání elementů, z nichž je ustrojen náš svět, hledání elementů, na nichž stojí jeho souhra. A tyto elementy nemusí mít nutně hmotnou povahu. Ačkoliv se formy následujících obrazových cyklů proměňují, zachovává si stále toto hledání tvorbou niternou souvislost. 

Při nepochybné vnitřní souvislosti prochází tvorba Jana Pištěka řadou proměn. Ty se rodí v cyklech bezprostředně vázaných na setkání s přírodou a vegetací. Přírodní motivy vstupující do jeho obrazů mají ale k prostému popisu reálií daleko. Jsou spíš zjeveními, která se kdykoliv, složeny ze čtyř prazákladních elementů, mohou proměnit v cokoliv jiného. Vždy se ocitají na rozhraní reality a fikce.

Ve zkoumání světa, jeho proměn a přeskupování jeho podob pokračuje Jan Pištěk ve smyslu původního významu slova příroda, řeckého fysis, tedy toho, co se rodí, co žije a umírá a co je také zároveň tím, co to vše působí a řídí. Jako by se v obrazech blížil představám soudobé fyziky, dotýká se malbou tvarů, které mohou sugerovat představu základních stavebních kamenů hmoty, nebo jejich zdánlivě chaotický pohyb pozorovaný v elektronickém mikroskopu. Druhým pólem pak je řada obrazů, jimiž s Janem Pištěkem nahlížíme do kosmu, do mezihvězdného prostoru nebo do experimentů v nichž věda hledá dosud neznámé složky atomu v urychlovači částic. S velkou malířskou uvolněností stvořil autor sugestivní mnohadimenzionální prostory, které nejsou jen kosmologickou uspořádaností, ale jsou v nich obrazem uložena lidská gesta a jejich paměť. Je to zřejmě i kosmos našich myslí.

Zájem o krajinný prostor od první dekády třetího tisíciletí v tvorbě Jana Pištěka zřetelně zesiluje. Projevuje se i v řadě obrazů krajin, kde přesné rozpoznání toho, kde končí hmota země a začíná prostor nebe, je znemožněno stále svobodnějším malířským postupem. Hmota není hmotou, ale jinou formou energie. Jako by země i nebe pominuly a zářily jako čirá energie, kde elementy nelze rozlišit. V protiskutečné barevnosti se vynořují fragmenty či znaky fantaskních krajin a útvarů v nezměrném prostoru.

I nadále přitahuje Jana Pištěka místo lidského pobytu, nikoli však jen jako výsek hmoty země pokryté vegetací, nad níž pociťujeme vzrušující libost, ale jako manifestace fysis, oné vše ovládající, vše přesahující, stále planoucí mohutnosti. Nyní Pištěk zcela uvolňuje svoje způsoby tvorby. Již nespoléhá na klasické, známé postupy. Je přesvědčen, že obraz může vzniknout jakoukoliv cestou, autor ji jen musí ostražitě hledat. V poslední době vytváří většinou obrazy větších formátů, nikoliv pouhá spodobení krajiny a přírodnin, ale chce se obrazem dotýkat přírody, která je pro člověka „vždy skrytá“. Jako by chtěl pracovat souběžně s ní, jako by nově interpretoval její skryté procesy. Chce se tak dotýkat světa za oponou běžného praktikování, které se tváří jako skutečný život, skutečný svět. A obrazem tak vynáší na plochu plátna to, čeho se dotknul, s čím se potkal a co uviděl a tak to učinil viditelným každému, kdo chce vidět, kdo ví, že svět se v každém okamžiku znovu rodí ve schopnosti údivu. Základní živly budující svět nalézá Jan Pištěk kdekoli, ve vichru, ve výhni vulkánu, v hladké i rozbouřené vodní hladině, dokonce i v prachu a skvrnách podlahy industriálního prostoru.

Recentní tvorba Jana Pištěka stále více spoléhá na materiálovost barvy, s níž nepracuje běžným způsobem. Barva sama jako by určovala událost obrazu. Nicméně je ve velmi pomalém procesu vedena v ploše plátna autorovými zásahy a jeho představou o finálním tvaru. Ona představa je pak neustále konfrontována s vývojem práce s barvou. Malíř nevnucuje skutečnosti tvar, nepřikazuje jí formu. Není to ovšem pouhým spoléháním na jakoukoliv náhodu, ta vlastně neexistuje. Ten okamžik nazývaný náhoda je jen detailem pevně zakotveným v celistvosti řádu světa, který nám není dáno pojmout v úplnosti. Je to výzva, která Jana Pištěka vede k odhalování tajemné skrytosti existence. Detail pak v definitivním díle má sílu hovořit za celek, ze kterého byl vyňat. Sám tvůrčí proces je cestou odkrývající svět v permanentním zrodu, svět stále fluidní, stále neuchopitelný. Dramatičnost některých z těchto recentních obrazů je podtržena svislým členěním, v němž se střetávají barevná energetická kvanta emanovaná neznámým zdrojem. V hutných barevných plochách všech novějších obrazů se vzdouvají napjaté zárodečné tvary hmot vytvářejících možné budoucí vesmíry.

Skutečně je neviditelné ve viditelném jak napsal francouzský filozof. Nepochybně to ví i Jan Pištěk.

Ivan Neumann, kurátor výstavy

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Jan Pištěk

*1961 , Praha

studia

 Akademie výtvarných umění v Praze

samostatné výstavy / výběr

2015Jan Pištěk obrazy, Galerie Aspekt, Brno 2014Vzájemná přitažlivost, Galerie Nová síň, Praha 2013Pod povrchem, Veletržní palác, NG Praha 2011Živly, Galerie 1. patro, Praha 2009Galerie ViaArt, Praha 10 
Jan Pištěk, obrazy, Galerie Aspekt, Brno
2008Link4Pictures, Výstavní síň Mánes, Praha
Jan Pištěk, Výstava stodvacátápátá, Výstavní síň Sokolská, Ostrava
2007Mezi Nebem a Zemí, Galerie Špejchar, Chomutov Z ateliéru, výstavní prostor hotelu Thalia, Praha 2006Sny Mr. Williamse, Galerie kritiků, palác Adria, Praha 2004Pravda versus fikce, Galerie Louvre, Praha 2000Výběr z obrazů, centrální budova banky Austria/Creditanstalt, Praha 1999Neohraničené důvěrnosti, Galerie Pecka, Praha 1998an Pištěk, Centre tchéque de Paris, Paris, France 1997Snímání vleže na zádech, Galerie Behémót, Praha 1996Landscape, Galerie im Schloss Porcia, Spittal/Drau, Austria
          Budoucnost potřebuje jistotu, Galerie Behémót, Praha 
Ticho, teplo, tekutiny (společně s Tomášem Císařovským  a Jiřím Kovandou), Galerie JNJ, Praha
1995Výběr z díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; 
Dům u Černé věže, České Budějovice
Krajina, Galerie mladých, Brno
1994Neposkvrněná, Galerie Behémót, Praha  1993Hledání míry, Galerie Nová síň, Praha 1992Pištěk, Hauser, Pribik, Landespavilon, Baden-Württenberg, Stuttgart, Germany 1990Jan Pištěk - obrazy, Galerie Mladá fronta, Praha 1988Holečkova II (společně s Karlem Kovaříkem a Tomášem Císařovským), Praha  1987Holečkova I (společně s Karlem Kovaříkem), Praha

kolektivní výstavy / výběr

2017Krajina, Nova galerie, Praha 2016Všichni svatí, Nová galerie, Praha 2015Jiná krajina, Galerie kritiků, Praha 2012 Adventus, Galerie U zlatého prstenu, Praha (2012-2013) 2011PBBK 80, práce na papíře, Galerie NTK, Praha 2010Česká malba 80. let, Galerie Wannieck, Brno (2010-2011) 2007Měsíce, Galerie Kabinet, Brno
Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, 
České muzeum výtvarných umění v Praze
2006Noc robotů, Výstavní síň Mánes, Praha
Příští stanice Arkádia, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; 
Landschloss Pirna, Germany
2006Amor vincit omnia 1, Galerie im Palais am Festungsgraben, Berlin-Mitte, Germany  2005Pražské ateliéry, Novoměstská radnice, Praha
Andělé, Galerie České plastiky, Praha
 
2004Čistá krása, Galerie kritiků, palác Adria, Praha 2002III. Nový zlínský salon, Statní galerie ve Zlíně

zastoupení v galeriích a sbírkách

Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, 
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie Behémót  a další soukromé sbírky v ČR i zahraničí.

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

Zavřeno: 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.