Archiv výstav

Tomáš Císařovský

Kam až

4. 3. — 30. 4. 2011
Sdílet výstavu:
frame
Kam až
Kam až

Galerie představila nové práce Tomáše Císařovského, patřícího k respektovaným českým malířům střední generace - rozměrné podélné akvarely spojil názvem „KAM AŽ“.

Pokud se někdo v současné době zabývá malířstvím, naplňuje minimálně tři jeho předpoklady. Jednak se přirozeně zařazuje do staletími přenášené tradice tohoto uměleckého média. Z toho rozhodně Tomáše Císařovského hlava nebolí, ba právě naopak. Vědomě se k této tradici hlásí, kupříkladu do jeho současných velkých figurálních obrazů pronikají s různou intenzitou mentální a vizuální ohlasy renesanční a barokní malby.

Našli bychom však legitimní vztah i k jiným obdobím, jak ostatně dokazuje Tomášova barevnost, namětové okruhy a cítění historií ustálených žánrů. Za druhé současný malíř, a nebylo tomu jinak ani v minulosti, vytváří svůj osobitý příběh malíře, kterým se vřazuje do přepestré směsi dosavadních a neustále vznikajících příběhů všech malířů, co jich kdy po zeměkouli malovalo a maluje. Malířovo dílo se dozajista vždy s osobním příběhem prolíná, jsou si vzájemně podmíněni, a diváci malířských děl tak nádavkem prožívají životy jejich tvůrců.

I v tomto bodě je Tomáš exceletním příkladem, vždyť s krajinami putujeme malířovými cestami, naposledy, jak přináší tnato výstava na rozměrných podélných akvarelech, do jednoho z posledních rájů, do Polynésie. A v posledku je malíř odpovědný své době, neboť tento předpoklad klade před autora otázku toho, co a jak chce vyprávět, aby pomalovaná plátna a křehké papíry nebyly jen planým estetickým rukocvičením, ale aktivitou, která dává smysl nejen umění, ale také naší existenci.

A tady se Tomáš Císařovský pouští svou figurální tvorbou na pole navýsost citlivé, neboť vypráví příběhy, kterými odhaluje mentalitu sociálních a psychologických vazeb, jejich ostrost, podivnost, proměnlivost, absurdnost, agresivnost. Svými figurálními kompozicemi na neutrálně probarvovaném pozadí dosahuje překvapivou abstrahovanost jednotlivých a současně mnohoznačných lidských situací.

Dostává se jimi do hájemství metafor a alegorií, která však zůstávají otevřená zkušenostem a životním příběhům nás, diváků. Kupříkladu titulním kompozičně symetrickým obrazem „Kam až“ odkazuje Tomáš Císařovský k zážitkům demonstrací, které na sklonku 80. let rozněcovaly definitivní společenskou změnu tehdejšího Československa. „Kam až“ syntetizuje obrazovou historiografii novodobých dějin, páteřní Císařovského téma, se sociálním kaleidoskopem obecných vztahů a protikladů.

A vstřebává i osobní malířovy, a také pisatelovy, zážitky té doby a jemně odkazuje ke slavným dílům Delacroixa a Goyi s tématem revolučního násilí. Ženská a mužská těla se na jiných obrazech vznášejí ve vodním beztíží, aby se kontaktovala s rejnokem a připomněla jak malířovu lásku ke Středomoří, tak odkázala na estetizaci krásného těla od renesance až po totalitní režimy a hyperkapitalizovanou současnost.

A braunovský Poustevník Onufrius přitom pomaloučku chřadne v lesích nedaleko Kuksu. Ostatně i malíř Tomáš Císařovský nabývá rysy téměř poustevnické...

Martin Dostál

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Tomáš Císařovský

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.