Archiv výstav

Tomáš Císařovský

Kam až

4. 3. — 30. 4. 2011
Sdílet výstavu:
frame
Kam až

Galerie představila nové práce Tomáše Císařovského, patřícího k respektovaným českým malířům střední generace - rozměrné podélné akvarely spojil názvem „KAM AŽ“.

Pokud se někdo v současné době zabývá malířstvím, naplňuje minimálně tři jeho předpoklady. Jednak se přirozeně zařazuje do staletími přenášené tradice tohoto uměleckého média. Z toho rozhodně Tomáše Císařovského hlava nebolí, ba právě naopak. Vědomě se k této tradici hlásí, kupříkladu do jeho současných velkých figurálních obrazů pronikají s různou intenzitou mentální a vizuální ohlasy renesanční a barokní malby.

Našli bychom však legitimní vztah i k jiným obdobím, jak ostatně dokazuje Tomášova barevnost, namětové okruhy a cítění historií ustálených žánrů. Za druhé současný malíř, a nebylo tomu jinak ani v minulosti, vytváří svůj osobitý příběh malíře, kterým se vřazuje do přepestré směsi dosavadních a neustále vznikajících příběhů všech malířů, co jich kdy po zeměkouli malovalo a maluje. Malířovo dílo se dozajista vždy s osobním příběhem prolíná, jsou si vzájemně podmíněni, a diváci malířských děl tak nádavkem prožívají životy jejich tvůrců.

I v tomto bodě je Tomáš exceletním příkladem, vždyť s krajinami putujeme malířovými cestami, naposledy, jak přináší tnato výstava na rozměrných podélných akvarelech, do jednoho z posledních rájů, do Polynésie. A v posledku je malíř odpovědný své době, neboť tento předpoklad klade před autora otázku toho, co a jak chce vyprávět, aby pomalovaná plátna a křehké papíry nebyly jen planým estetickým rukocvičením, ale aktivitou, která dává smysl nejen umění, ale také naší existenci.

A tady se Tomáš Císařovský pouští svou figurální tvorbou na pole navýsost citlivé, neboť vypráví příběhy, kterými odhaluje mentalitu sociálních a psychologických vazeb, jejich ostrost, podivnost, proměnlivost, absurdnost, agresivnost. Svými figurálními kompozicemi na neutrálně probarvovaném pozadí dosahuje překvapivou abstrahovanost jednotlivých a současně mnohoznačných lidských situací.

Dostává se jimi do hájemství metafor a alegorií, která však zůstávají otevřená zkušenostem a životním příběhům nás, diváků. Kupříkladu titulním kompozičně symetrickým obrazem „Kam až“ odkazuje Tomáš Císařovský k zážitkům demonstrací, které na sklonku 80. let rozněcovaly definitivní společenskou změnu tehdejšího Československa. „Kam až“ syntetizuje obrazovou historiografii novodobých dějin, páteřní Císařovského téma, se sociálním kaleidoskopem obecných vztahů a protikladů.

A vstřebává i osobní malířovy, a také pisatelovy, zážitky té doby a jemně odkazuje ke slavným dílům Delacroixa a Goyi s tématem revolučního násilí. Ženská a mužská těla se na jiných obrazech vznášejí ve vodním beztíží, aby se kontaktovala s rejnokem a připomněla jak malířovu lásku ke Středomoří, tak odkázala na estetizaci krásného těla od renesance až po totalitní režimy a hyperkapitalizovanou současnost.

A braunovský Poustevník Onufrius přitom pomaloučku chřadne v lesích nedaleko Kuksu. Ostatně i malíř Tomáš Císařovský nabývá rysy téměř poustevnické...

Martin Dostál

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Tomáš Císařovský

*1962 , Praha
V letech 1983 - 1988 studoval v Praze na AVU u profesorů Paderlíka a Ptáčka. V jeho obrazech dominuje figurální a portrétní malba s výraznými barevnými odstíny, doplněná v posledních letech o krajinné motivy. Malbu vnímá jako lingvistickou hru a experiment s jejími vizuálními prostředky. Pracuje v cyklech s tématy individuální a kolektivní paměti, např. Z deníku dědy legionáře (1989), Naty, přepni to! (1994), Bez koní (1996), Promlčená doba, či Prázdniny v Čechách (2006). Pravidelně vystavuje v českých i zahraničních galeriích a jeho dílo je zastoupeno v mnoha veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

webové stránky autora

www.cisarovsky.cz

studia

1988Akademie výtvarných umění v Praze 1982Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze

monografické knihy a publikace

Martin Dostál – Tomáš Císařovský, Kant 2003
Petr Volf – Tomáš Císařovský – Na cestě, BBart 2004
Karel Srp – Tomáš Císařovský – Žlutá skvrna, Arbor Vitae 2010
Martin Dostál, Jiří Přibáň – Tomáš Císařovský, Kant 2019

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

Zavřeno: 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.