Archiv výstav

Roman Trabura

Light Obsession

29. 6. — 2. 9. 2012
Sdílet výstavu:
frame
Light Obsession

Light Obsession. Posedlost světlem nebo lehká obsese? U Romana Trabury obojí. Ambivalence, přítomná v názvu, je pro něj charakteristická. Tak i tak.

Light Obsession. Posedlost světlem nebo lehká obsese? U Romana Trabury obojí. Ambivalence, přítomná v názvu, je pro něj charakteristická. Tak i tak.
Obsesivní puzení nutí Romana ke změnám. Proto některým postavám přibyly oproti zde publikovaným reprodukcím ráznější atributy jako panzerfaust a romantickou lesní idylu rozrušil automobil s červenými světly.
Fenomén světla a stínu jako jeho opačného aspektu ruku v ruce s promýšlením světelné režie patří mezi zásadní a téměř konstantní charakteristiky Romanovy malby. Světlo svým barevným spektrem zviditelňuje svět a Roman Trabura je řeší ve své malbě kontinuálně až na hranici posedlosti.
V malbě historicky i pocitově platí, že světlo z objektu vyzařované, autonomní, neklade význam na smyslovou realitu a přináší mystický rozměr. Oproti němu světlo objekt osvětlující respektuje zákony optiky a obvyklou smyslovou zkušenost. Romanův interiér kostela osvětlují snopy světla zvenku, odpovídající smyslové zkušenosti světa, proudu slunečních paprsků. Prostor jimi osvětlený ale již zároveň získává hodnoty vyzařující. V krajině se pak odehrává světelná mystika barokně vyzařovaného jasu průhledů či spáry, dávající tušit další prostor či rozměr.
Romanovy v podstatě spacialistické přesahy světa viděného a vnímaného, průhledy, světelné i jiné štěrbiny nebo náhledy pod vodní hladinu odpovídají nazření za oponu jiného světa obdobně, jako když středověký umělec iluzionisticky nadzvedl cíp plátna a nechal pod ním odehrávat další skutečnost, vyjadřující rozpor mezi vlastními pocity a dobovým poznáním skutečnosti.
V osobitém spacialisticko - luministickém rámci umocněném posedlostí vypravěč Trabura promýšlí dualismus dobra a zla, parafrázuje, odkazuje do dějin i současnosti. Glosuje. Konstruuje hádanky, dualistické hříčky. Vážně si dělá legraci, je něžně sarkastický. Sprejerské výlevy na plechových transparentech nejsou výronem rádoby adolescentní skepse. Fungují jako závaží, jež stahuje ulétávající idealistické pomyšlení a představy prostorů za obzorem dolů do sklepa. Potenciální svěžest je obtěžkaná duchem konce tisíciletí a dospělá duše pravověrného ironika a skeptika s vírou se zároveň nebojí přiznat k touze – průhledu - po harmonii lesního palouku.
Zbožštění balancuje na hraně devalvace, nepravděpodobné postavy se setkávají i míjejí v nadreálných kulisách. Panička venčí, stříbrné lejno ze spreje se ještě leskne.  Mrakodrapy vybuchují v barevný ohňostroj. Jako všudypřítomný pocit existence na prahu katastrofy visí nad krajinou těžká mračna. Apofys na rozdíl od Melancholie Larse von Triera minul zeměkouli. Mořský okraj se přelévá, barvy přetékají, v řezu náhled pod hladinu do hlubiny nevědomí. Bylo – nebylo se stává přítomností.
Déšť ryb jednou za čas skutečně padne shůry.

Lucie Šiklová

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Roman Trabura

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.