Archiv výstav

Martin Velíšek

Mlčení

30. 6. — 3. 9. 2017
Sdílet výstavu:
frame
Mlčení

Mlčení existenciální - Mlčení melancholické - Mlčení absolutní. Všechna tato mlčení lze na výstavě Martina Velíška v Galerii Václava Špály zažít. vuje jiný způsob a jiný druh mlčení.

'O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.'
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus


„Velíškova mlčení” v Galerii Václava Špály mají různé podoby. Jsou koncipována do tří celků. Každý představuje jiný způsob a jiný druh mlčení.

Obrazy vystavené v suterénu odkazují k barokním zátiším označovaným jako vanitas, která jsou mementem, zdviženým prstem, protože důrazně připomínají, že život končí smrtí. Velíškova zátiší konstatují to samé, i když bez morálních apelů. K tomuto faktu nelze nic říci, je možné jen trpělivě a skromně mlčet. Pokud to ovšem někdo dokáže. Zdá se, že ani Velíškova zátiší nedokáží zachovat smířené ticho. Při bližším zkoumání v nich nacházíme zřetelně existenciální podtext. Lze dokonce říci, že odkazují ke slavnému Bergmanovu filmu z roku 1963, který představuje mlčení nikoli smířené, ale úzkostné, tíživé, osamělé; mlčení jako důsledek zkušenosti, že ačkoli každý zná úzkost ze života směřujícího ke smrti, nemůže se o tuto zkušenost s nikým podělit, nemůže ji s nikým sdílet. A právě i tento obsah mají vystavená zátiší. Každý zobrazený účastník procesu zmaru, v tomto případě zvířata a plody stromů, hyne, umírá výhradně sám, jedinečným a zcela osamělým způsobem, každé zahnívající jablko má jinou barvu, jinou strukturu, jiný tvar, každé zvíře má svůj vlastní jedinečný a osamělý skon. Ale zároveň lze v těchto příbězích „mrtvé přírody” uvidět ještě něco jiného: je v nich velmi silným způsobem přítomná krása. A to nikoli jako přidaná hodnota k existenciálnímu obsahu, ale jako hlavní zpráva, jako nejdůležitější poselství. Pokud existuje něco jako estetická odměna za osamění a úzkost, pak jsou to například Velíškova zátiší.

V přízemí galerie jsou vystaveny obrazy prázdných židlí, prázdných stolů, prázdných pohovek, které odkazují, na první pohled, na nepřítomnost člověka jen velmi věcně. Z vnějšku budí dojem až strohé objektivity, prostě nábytek. Ale uvnitř jsou plné chvění, uvnitř jsou pohroužené do stesku, do mlčení, do hluboké melancholie. Připomínají prázdné postele, prázdná křesla, prázdné recepční pulty na obrazech Edwarda Hoppera. Skrývají stejné zjitřené ticho pod chladným povrchem. Mlčení těchto obrazů bychom mohli označit za melancholické.

V prvním patře jsou vystaveny minimalistické kresby a objekty, jejichž mlčení je opět jiné. Odkazuje k aritmetice. Na bílých broušených emailových plochách nalézáme horizontální linie, které se skládají z tisíců drobných čárek. Připomínají aritmetickou číselnou řadu vedoucí z kladného nekonečna do nekonečna záporného a obráceně. Číselná řada, linie nekonečných aritmetických událostí, kladných a záporných, má uprostřed své mlčení, které nelze z ničeho odvodit, ničím zdůvodnit, mlčení za jakýchkoli okolností a bez jakékoli emoce, bez kladné či záporné hodnoty, přesněji bez jakékoli hodnoty. Je označené znakem 0. O tomto prázdném středu lze pouze říci, že každý pokus o odhalení jeho tajemství končí nezdarem, či spolu s Wittgensteinem prohlásit, že o čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet. Ale přeci jen, jaké je toto mlčení? K „Velíškovu mlčení” v prvním patře galerie je možné poznamenat, že na rozdíl od existenciálního a melancholického mlčení je bez jakýchkoli přívlastků. Minimalistické kresby a objekty prostě ukazují, že události vznikají z ničeho a do ničeho se opět vrací, že zánik podněcuje vznik a naopak, a že o příčinách takového dění se nelze nic dozvědět. Je zřejmé, že takové mlčení má zcela jinou kvalitu než „mlčení v suterénu a v přízemí”, nevychází ze smyslové a emocionální lidské zkušenosti se světem. Je to mlčení dané světu do vínku od počátku, rovnice sice jen o jedné, ale za to olbřímí neznámé, rovnice, která nemá být řešena. Absolutní, čisté mlčení. Velíšek tomuto mlčení logicky přiřadil barvu bílou. Barvu obsahující potenci vzniku všech barev i možnost zmizení všech barev.

Mlčení existenciální - Mlčení melancholické - Mlčení absolutní. Všechna tato mlčení lze na výstavě Martina Velíška v Galerii Václava Špály zažít. 

Milena Slavická | kurátor
Kontakt | www.velisek.cz

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Martin Velíšek

studia

Akademie výtvarných umění v Praze

samostatné výstavy / výběr

2016Darw-in, ANK Galerie, Bremerhaven, Německo
Meet me, Atelier Empreinte, Luxembourg, Lucembursko
Der zweite Blick, Galerie Kocheim bei Engel, Luxembourg, Lucembursko
Bruslařky, Galerie Litera, Praha
2015Espace, Galerie Professorium, Würzburg, Německo
Espace, Galerie Galerie du Château de Bourglinster, Luxembourg, Lucembursko
Červená Karkulka, Galerie Pecka, Praha
2014Kouř (intervence v expozici), Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Die Dürer Lektion, Wilke-Atelier, Bremerhaven, Německo
Darw-in, Galerie Artatak, Praha
2013Bílé Etudy, Galerie Pecka, Praha
Květinové variace, Galerie Litera, Praha
Příběhy, Galerie Milana Zezuly, Brno
2012Záhada na jezeře Loch Ness, Galerie Pecka, Praha 2011Animiaoux, Centre d´Art de l´Ancienne Synagogue, La-Ferté-sous-Jouarre, Francie 
        Krajina s měsícem (intervence v expozici), Oblastní galerie v Liberci, Liberec
Cherchez le chat, Galerie Werner, Luxembourg, Lucembursko
2008Akt(uálně), Galerie Pecka, Praha 2006Alternativa (společně s Jáchymem Šerých), Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Four, Czech Ambassy, Washington, USA
2004Malování po práci (společně s Jáchymem Šerých), Galerie Nová síň, Praha 2003Receptura na zátiší, Galerie Pecka, Praha 2000Zátiší, Galerie Caesar, Olomouc
Jeden obraz, Galerie Litera, Praha

kolektivní výstavy / výběr

2017Stoleté putování Šumavou, Galerie Klatovy/Klenová, Klatovy 
Art safari 32, Studio Bubec, Praha
Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha
2016XXII. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
30 Jahre Wilke-Atelier, DSM Museum, Bremerhaven, Německo
Moving, Galerie NTNU, Taipei, Tchaiwan
Nová tvorba, Galerie Hollar, Praha
Échange, Musee Yuki Komachi, Yoetsu, Japonsko
European Contemporary Print Triennial, Lombez La Maison des écritures, Toulouse, Francie
Outside(r), Galerie Fence, Winlaw, Vancouver, Kanada
2015XXI. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha 
Nová tvorba, Galerie Hollar, Praha
Co zde sním a co zde vypiji, Galerie Caesar, Olomouc
Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha
2014X-mas, Galerie Millenium, Praha
Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha
2013Kde domov můj? Centrum současného umění DOX, Praha
Vanitas, Galerie Millenium, Praha
Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha
2012Maska, Galerie Millenium, Praha
AZB, Galerie Navrátil, Praha
Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha
Malba, Centrum současného umění DOX, Praha
2011Salon d´Art du Pays fertois, Charly sur Marne, Francie
26th International Biennial of Art Humour, Tolentino, Itálie
Intersalon AJV, Sladovna, Písek
Vzhůru, Galerie Millenium, Praha
XIII. trienale ex libris, PNP, Chrudim

ocenění

2017Cena za hlubotisk 2017Nominace, Zlatá stuha 2016Grafika roku 2015Nominace na cenu v kategorii hlubotisk 2014Grafika roku 2014Čestné uznání v kategorii hlubotisk 2013Grafika roku 2013Zvláštní cena v kategorii hlubotisk 2012Grafika roku 2012Grafika roku 2012Nominace na cenu v kategorii hlubotisk 2012Čestné uznání v kategorii malých formátů, Grafika roku 2012 2011Grafika roku 2011Hlavní cena, Intersalon AJV 20101er prix, Salon d´art du Pays fertois, Francie Nominace na cenu, XIII. trienále ex-libris, Památník písemnictví

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

Zavřeno: 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.