Archiv výstav

Lubomír Typlt

Neutopíš se dvakrát v téže řece

29. 6. — 2. 9. 2018
Sdílet výstavu:
frame
Smolinec, 2018, olej na plátně, 200x260 cm

Kurátor | Petr Vaňous

Komentovaná prohlídka | čtvrtek 30. srpna od 17:30 hod.

Název výstavy je ironickou parafrází Herakleitova výroku „nevstoupíš dvakrát do téže řeky“, čili že nic se nikdy neopakuje stejným mechanickým způsobem, nýbrž vždy jinak a nově (časový posun, kontext, zkušenost).

Utopit se lze však opravdu pouze jednou…Vstup do současné figurativní malby Lubomíra Typlta vede přes jasně deklarovaný sarkasmus. Autor je dlouhodob ě p řesvědčen o tom, že obraz má provokovat, iritovat, že má mít iniciační energii k tomu, aby diváka probudil z  pasivní vizuální konzumace a recyklace. Sociální rozměr díla spočívá právě v důrazu na tuto interakci, jež může mít do jisté míry i atakující násilnou povahu. Figura je v malbě nositelem vždy znovu aktualizovaného obsahu, byť se zdá, že dochází k  jejímu neustálému „opakování“. Je podrobována výrazovým experimentům tak, aby promluvila jazykem současnosti.  

Výběr Typltových prací z poslední tří let postihuje dva základní námětové okruhy: mužský a ženský svět. Tyto polarity jsou řešeny odlišně jak v kompoziční výstavbě, tak v modelaci a v barevném řešení. Zatímco obrazy chlapců vytvářejí zdánlivě zklidnělé skupiny, šikující se jedince pohroužené do sebe (Analytici, 2017), „kontemplující“ (Smolinec, 2018) či trpící nějakým přesvědčením, pronásledovaní nějakou ideou (Revolucionáři, 2018), dívky jsou pohlcovány spíše vnějšími impulsy. Dokořán otevřené hladové oči sytí vnitřní neklid (Sedmikrásky, 2018). Iracionální pohyb asociující vichr, metaforicky zpřítomňuje klimatický chaos, kter ý je probouzen novými zkušenostmi, jež transformují a různě přetvářejí a přeskupují vnitřní vědomí aktérek (Velká panika, 2016). Symbol vlajících vlasů a sukní (Vlasatice, 2017) stejně jako ruce zakrývající tvář a chránící zrak (Revolucionářky, 2017) odkazují na freudovské šifry a nápovědy. Signifikantní je splynutí spících dívčích figur s rámcem obrazu prostřednictvím vlnících se vlasů, které často svým seskupením nemají daleko ke „svatozáři“ (Pod nebem nebe, 2018). 

Přes všechny tyto rozpornosti, jde přesto o komplementární, vzájemně se doplňující světy, které tvoří vyšší dynamickou jednotu lidství.

Barevné řešení obrazů prošlo u Typlta další fází tvůrčí modifikace. Experiment s  barevnými vrstvami přináší nový způsob „náhodné“ modelace a způsobu probarvení (Čtvrcení, 2018), které v  detailu připomínají vizualitu fotografie, v celku pak umožňují svobodné nakládání s barevnými plány, které proti tradiční logické prostorové výstavbě studených a teplých tónů, dekonstruují prostor zcela novým svébytným způsobem (Pacifisté, 2018). Podstatná je také barevná redukce a kresebná zkratka obrazu, která stupňuje jeho koncentrovaný výraz (Komisaři, 2018). 

Dokud autor experimentuje, dokud si je vědom dialektického pohybu mezi tím, co zobrazuje a mezi tím, jak tohoto zobrazení vždy znovu dosahuje (a může dosahovat), nikdy se nemůže utopit v mechanice naučených postupů. Nikdy nemůže ustrnout ve stojatých vodách vlastních dovedností, neboť si je vědom zásadní role jejich neustálého zpochybňování a přehodnocování. Kdo neustále hledá, zůstává na cestě. Naučené je třeba znovu bořit a přetvářet. Jedině tak se lze dobrat skutečně nového výrazu, který je v živém kontaktu se současností, a tím ji zpřítomňuje. 

Petr Vaňous, květen 2018

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Lubomír Typlt

*1975 , Jilemnice

studia

2005Závěrečná státní zkouška Akademiebrief, Meisterschüler A.R. Pencka 2002Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství, prof. A. R. Penck 2004 (2002-2005) 2001MgA., Fakulta výtvarných umění, Brno 2000Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství, prof. Gerhard Merz (2000-2002) 1998Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství, prof. Markus Lüpertz (1998-1999) 1997Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, obor malířství, prof. Jiří Načeradský (1997-2001) 1993Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor ilustrace, prof. Jiří Šalamoun (1993-1997) 1989Výtvarná škola Václava Hollara v Praze (1989-1993)

samostatné výstavy / výběr

2018Jihlava, Jedlíci kukuřice, Oblastní Galerie Vysočiny v Jihlavě 2017Praha, Vizionáři, Galerie U Betlémské kaple
Praha, 370° kruhu, DSC Gallery
Brusel, Ticking Man, The Prague House
2016Praha, Mladí Bozi, Galerie Zdeněk Sklenář
Paříž, Transition, Galerie Oneiro
2015Praha, Kníraté odpoledne, Galerie Vyšehrad 2014Brno, Velké koncilium, Galerie Ars 2013Berlin, Düster ist die Nacht, Galerie Poll 2012Brno, Daleko neutečou, Fait Gallery
Praha, Tikající muž, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna
2011Brno, Mobilizace, Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu
Liberec, Kdo bydlí v srdečních komorách?, Oblastní galerie v Liberci
2010Praha, Já Typlt, Ty, Typlt, Galerie Zdeněk Sklenář 2009Brno, Tak se může smát jenom cizinec, Galerie Ars
Maastricht, Lubomír Typlt, Traders Pop Gallery
2007Berlin, Die Unendlichkeit beschleunigen, ARD-Hauptstadtstudio 2005Praha, Urychlovat nekonečno, Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice
Brno, Pinocchiův konec, Galerie Ars
2002Masstricht, Lubomír Typlt, Traders Pop Gallery 2001Ostrava, Obešel já polí pět, Dům umění města Ostravy
Praha, Obešel já polí pět, Galerie Václava Špály

kolektivní výstavy / výběr

2017Praha, Kodl Contemporary: Letní výtvarný salon 2017, Galerie Kodl
Zlín, Nový zlínský salon 2017, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
2016Hradec Králové, Příběh dne/s/ - Současná česká figurální malba, Galerie moderního umění v Hradci Králové 2013Olomouc, ... a z nebe padá hořící pes, Galerie Caesar 2011Praha, Fundamenty & sedimenty. Vzpoura hraček, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna 2007Praha, Resetting. Jiné cesty k věcnosti, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna 2003Praha, Perfect Tense - Malba dnes, Jízdárna Pražského hradu

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

Zavřeno: 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.