Archiv výstav

Filip Černý

Schrödingerova pata

26. 10. — 9. 12. 2018
Sdílet výstavu:
frame
Lov, 160x250cm, akryl na plátně, 2018

Vernisáž 25.10. v 18:00

Komentované prohlídky 22.11. a 4.12. vždy od 17:30

Kurátor Petr Vaňous

Schrödingerova pata aneb Obrazová hra se superpozicí

Specifický malířský projev Filipa Černého dlouhodobě naráží na řadu otázek, které se před autorem v běhu času vynořují jako z hlubin nerozlišitelné masy oceánu. Příčinou je přirozená reflexe vlastní práce, jež se sčítá a početně nabývá. Vznikl-li nějaký svébytný vizuální svět, který můžeme označit za „svět Filipa Č.“, pak se musíme ptát s autorem, co je to za svět? Jak se při jeho utváření chová malířské médium, které se samo vyvíjí a prochází očividnou proměnou? Co všechno tento „jazyk“ zrcadlí? Do jaké míry je vlastně malířský výraz pod kontrolou autora a do jaké míry si žije svým vlastním životem? A tady začíná dobrodružství, které tak dobře znají v rovině jazyka spisovatelé, mezi něž patří např. Jorge Luis Borges, Paul Auster nebo Umberto Eco. 

Dobrý příběh nelze pouze vymyslet. Dobrý obraz také ne. Podstata tkví ve způsobu ozvláštnění (spontánní deformace). Svou důležitou roli tu hrají živé asociace a mimovolní paměť, čili kontakt s nevědomím. Spojité nádoby mezi vědomím a podvědomím stojí za vztahovými superpozicemi, jež lze i nelze jednoznačně interpretovat. V tom spočívá jejich kouzlo. Uveďme příklad. Portrét je konstatováním skutečnosti. Podobizna však má nedozírný hloubkový rozměr. Obraz místnosti, kde žil génius, nebo obraz „laboratoře“, má z hlediska dokumentačního zcela jinou funkci, nežli z hlediska volné narace. Místo, které obraz zpřítomňuje, může být konkrétní mnoha způsoby a může přitom zcela postrádat vazbu na reálné prostorové souřadnice. Jeho konkrétnost může být imaginativní a v tomto směru přesnější, nežli jakákoliv rekonstrukce založená na faktech… I detektivní příběh může mít čtvrtou či x-stou dimenzi.

Mapa příběhu Shrödingerovy paty, jež je zvoleným půdorysným modelem projektu, je dána počtem vystavených děl. Každé další dílo mění strukturu příběhu. Linearita vyprávění hlemýžďuje, tj. zavíjí se do sebe, aby někde naopak zcela vyhřezla na povrch, ovšem pouze v jakési obnažené epizodě, v níž může být popisnost pouze dobře míněnou hříčkou či zlomyslným vtipem. Matérie malířského výrazu zpřítomňuje vedle sebe situace v surovém stavu, přehledné konstelace i iluzivní hříčky. Autor rozkládá jistotu viděného v žhavé tekoucí magma, které se teprve ustaluje do konkrétních forem, nebo je naopak opouští (vyplavuje se). Rozlišení mezi abstrakcí a figurativností je tu potměšile přemazáváno vzájemně neustále se přeskupující superpozicí (Schrödingerova kočka x Achillova pata). Co čeho je nadstavba, co do čeho ústí, co z čeho povstává, zůstává čertovsky otevřené, jako v každé „poctivé“ alchymistické nauce zahalené tajemstvím.

Obraz Filipa Černého je šifrovací mřížkou, kterou lze klíčovat v instalačních vazbách na další díla, ani tak však nelze dospět k definitivní a jediné verzi výsledného syžetu. Je to žánrová past, do které je divák vtahován a do které se zároveň sám svou aktivitou zaplétá. Tak jako se detektiv noří do příběhu, který sám vytváří.   

Přežije-li kočka nebo Achilles, není v projektu Filipa Černého podstatné. Podstatná je reflexe iluze a iluzivnosti ve vztahu k modelům našeho poznání. Kdo jiný, nežli malba, by se tohoto úkolu mohla a měla zhostit? Kdo jiný umí kouzlit s iluzí tak, jako tvůrce obrazu? Negace iluze iluzí otevírá nové horizonty. 

Petr Vaňous, září 2018

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Filip Černý

*26.4.1975 , Praha

webové stránky autora

www.filipcerny.cz

studia

1995-2002Akademie výtvarných umění, ateliér malby (prof. J. Sopko) 1989-1993Střední uměleckoprůmyslová škola Praha

samostatné výstavy / výběr

2014Černý trh, galerie Budoart, Praha 2012Filip Černý: Černobílá strana měsíce, Galerie UFFO, Trutnov 2012Filip Černý: Jízda, Galerie kritiků, Praha 2009Filip Černý: Videoart, Staroměstská radnice, Praha 2009Filip Černý: Black and White, Via Art galery, Praha

kolektivní výstavy / výběr

2017Příběh dnes, Galerie moderního umění, Hradec Králové 2016Peel, Beauty free Shop, Meet factory, Praha 2014Drak se probouzí, Národní Galerie v Praze, Palác Kinských 2013Diskrétní transformace, Topičův salon, Praha 2011Jiné cesty ke krajině, Galerie moderního umění, Hradec Králové 2008RESETTING, Městská knihovna, Praha 2007Nová trpělivost, Mánes, Praha 2005INTERCITY Praha-Berlin, Haus am Waldsee, Berlin

zastoupení v galeriích a sbírkách

Zastoupen ve sbírkách NG, AJG, Východočeské galerie, Ministerstva kultury a v řadě soukromých sbírek v Čechách i zahraničí.

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.