Archiv výstav

Patricie Fexová

Sklad krajin

1. 2. — 17. 3. 2019
Sdílet výstavu:
frame
23, 33, ze série Krajiny, 2018, 2 × 70×230 cm, akryl na plátně

Vernisáž 31.1.2019 v 18:00

Komentované prohlídky 14.2. a 14.3. vždy v 17:30.

Kurátor Michal Novotný

Patricie Fexová ve své doktorandské přednášce na pražské UMPRUM zjednodušeně identifikovala dva základní póly současné malby, a to na základě textů Davida Joselita.

První z nich, který Joselit nazývá Duchampovou pochybností, rozšířil pole malby mimo samotné plátno, a to jednak z hlediska instalace či objektu, ale také tematizací malby jako ideální umělecké komodity nebo jako muzejního artefaktu. Malba se tedy přelévá do prostoru jak výstavně fyzického, tak prostoru uměleckého pole obecně a je reflexí fungování obou. Tyto tendence však zároveň, přes jejich možnou poetičnost či ambivalentnost, nutně vždy vyrůstají z pozice určité racionalizace, která povstává právě z oné sebereflexivity pochybnosti.

Druhý postoj, jehož název Joselit přebírá ze stejnojmenné eseje Maurice Merleau-Pontyho, která vyšla již v roce 1971 v češtině pod titulem sbírky Oko a duch, vychází právě z urputné snahy tuto racionalizaci, která zároveň vede k určitému vydělování se, určité distanci, odstranit. Hlavním tématem celého Merleau-Pontyho díla je útok na moderní vědu, pochopitelný z poválečného traumatu atomové katastrofy, největšího selhání vědy, která může vést k destrukci lidstva. Merleau-Ponty tak však zároveň činí z pozic kritizujících původní osvícenský kartezianismus, pro něj původce vydělení já ze světa, který v subjekt-objektovém rozměru, oddělení mezi myslícím mnou a vším ostatním, položil základy této svévolnosti, lhostejnosti moderní vědy, lhostejnosti, jejíž důsledky v podobě pravděpodobné blížící se ekologické katastrofy sklízíme dodnes.

Cézannova pochybnost se snaží rekonstruovat svět vnímaný, který jsme jaksi ztratili tím, že myšlené kategorie, jak přesvědčivě ukázal Immanuel Kant, již předstrukturovávají to, jak svět vidíme. Vstupují do vnímání okamžitě, kdy se počitek přeměňuje v názor, v ono již nazřené. Tak jako Cézanne, se však ani Merleau-Ponty nevzdává onoho humanismu, který bychom snad v malbě mohli uvažovat v protikladu k abstrakci, ale jaksi jemnou, lopotnou analýzou ukazuje, jak je já a svět ve skutečnosti propojené, a jak je abstrakce jednoho od druhého, abstrakce, která se nám stala tolik vžitou, přirozenou, vždy až sekundární.

Bylo by však chybou se domnívat, že Patricie Fexová zaujímá jen pozici pochybnosti cézannovské. Ačkoliv monochromní, ze dvou částí sestavené krajiny s důležitou mezní linií horizontu a veskrze imerzivními kvalitami asociují určité fenomenologické ohledávání, jsou také součástí výzkumu kontextuálního. Respektive snad podobně výzkumu Merleau-Pontyho onu oddělenost těchto dvou pozic do určité míry rozpouštějí. Fexová již několik let soustředěně uvažuje o tom, jak by bylo možno změnit malbu jako konstrukci dvojdimenzionálního prostoru z hledisek, které přinesly počítačové grafické programy, jejichž tvůrci se ale zároveň inspirovali technikami malby materiální. Na algoritmickém vidění, tedy alespoň v dnes již možná postupně překonávané verzi, je zajímavá právě ona před-objektovost, jaksi impresionistické vidění obrazu jako série spojených barevných skvrn. To vidíme například v sérii Autoportréty (2011-2013) kde jsou portréty, otočené v zrcadle, a navíc zdůrazňující iluzi malby ponecháním bílých okrajů, skládány z jednotlivých barevných skvrn. Fexová sama zdůrazňuje, že se v této sérii snažila prostorové vztahy spíše popírat, výsledek je však možná paradoxně velmi realistický a právě určitý mlžný opar, imprese nízkého rozlišení, připomínající renderované postavy ze starších počítačových her, vede k větší iluzi hloubky a plasticity.

Absence pozadí v sériích portrétů, kterou Fexová prohloubila do třetího rozměru v díle Skafandry (2011), kdy portréty připomínají jakousi druhou kůži v životní velikosti, stejně jako v sérii Koule (2018) ve kterých se pozadí obličejů vytrácí v malbě na kouli, se poté prolíná do zájmu o pozadí v sérii krajin. Jak Fexová říká, krajina je pozadím přirozeně, svou otevřeností a pokračováním až na konec našeho pohledu. Pozadí však zároveň známe ze záměrně rozostřených i digitálně vytvořených zadních plánů fotografií produktů, kde jim pozadí dává vyniknout. Jejím záměrem tedy není, jak říká, oproti portrétním pracím evokovat izolované objekty, ale naopak nevýraznost, prolínání a spojitost pozadí. Zatímco portréty zdůrazňují objektovost zobrazeného, jeho vydělenost z kontextu, v monochromních krajinách je barva a kompozice nositelem obsahu na rozhraní abstraktního a realistického vnímání.

Ačkoliv tedy Fexová původně o sérii uvažovala jako o jakémsi modulárním systému s důrazem na standardizovanou skládačkovost a abstraktní malbu bez barevné relace ke skutečným krajinám, jaksi přirozeně se výsledek posunul k do určité míry emotivnímu ponoření se. K tomu by snad šlo dodat Merleau-Pontyho termín překládaný jako bytí ke světu, kdy já do světa a věcí vpadává, naše tělo k nim lne a objímá je, samo je vždy ze světa. Právě tato vtělenost do světa je s důrazem na lidskou smyslovost nejlépe vyjádřena horizontem nebe a země a tím, že abstraktní krajiny Fexové podvědomě jako takové čteme.

Michal Novotný

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Patricie Fexová

*1975 , Jihlava
Žije a pracuje v Brně. Kontakt: patriciefexova@hotmail.com

studia

2016VŠUP, Praha 2001AVU, Praha 1995FaVU VUT, Brno

studijní pobyty / stáže

2000School of Art /ANU (Photomedia), Canberra, Austrálie 1997Sommerakademie Salzburg (Painting), Rakousko

samostatné výstavy / výběr

2018Koule, Galerie SPZ, Praha 2018Někdy na AVU, kancelář prorektorky Pavlíny Morganové, Praha 2017V kůži mých sester, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice 2016Výstava na Facebooku, performance na sociální síti Facebook 2016Podobizna, Galerie 35m2, Praha 2016Rysy / Features, Atrium Pražákova paláce, Moravská galerie, Brno 2013Autoportréty, Galerie Kabinet T., Zlín 2011Pioneer, Galerie SPZ, Praha 2010Skaf, Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha 2010Metafyzička, Galerie města Blanska, Blansko 2010Elementary, galerie Dole, Ostrava 2008Výstava malby, Galerie kritiků, Praha 2008Data Paintings, galerie NoD, Praha 2006Rosný bod, Patricie Fexová & Sláva Sobotovičová, galerie Eskort, Brno 2005Živně, Patricie Fexová & Sláva Sobotovičová v galerii AM180, Praha 2001Lovely Spot, galerie Jelení, Praha

kolektivní výstavy / výběr

2018Open Studios, Industra, Brno 2017Am I What I am Thinking About? Festival 4 dny v pohybu, Kasárna Karlín, Praha 2017Slezské angažmá, Galerie Obecního domu, Opava 2016Extended Painting – Between Figurative and Abstract, Pražský dům, Brusel, Belgie 2016České malířství 21. století v deseti obrazech, galerie Měsíc ve dne, České Budějovice 2016Krajina na konci času, Nová Perla, Vrané nad Vltavou 2015Ten dům sem nepatří, Karlin studios, Praha 2014Metaplay, České centrum, New York, USA 2014Osada, Trafo Gallery, Praha 2013Já je někdo jiný, Galerie VNG AG, Lipsko a Galerie kritiků, Praha 2012Současná česká malba, NTK, Praha 2011Věznice: místo pro umění, DOX, Praha 2011VI. Nový zlínský salon, Zlín 2010Akce Zet, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem 2009Místo a formule, GASK Artfest, Kutná Hora 2008Zvon 2008, 6. Bienále mladého umění, GHMP, Praha 2008cz–sk Současná mladá malba, Wannieck Gallery, Brno 2007The Collectors: Live Re-Edit, Dům Pánů z Kunštátu, Brno 2006AKNÉ, galerie Rudolfinum, Praha 2005Zvon 2005, Bienále mladých, GHMP, Praha 2001Diplomanti AVU, Veletržní palác, Národní galerie, Praha

publikační činnost

2017Souvislá vrstva, Konference o současné malbě, Sborník příspěvků, Patricie Fexová (ed.), UMPRUM 2016Výměna rolí, Patricie Fexová: Rysy, Moravská galerie, Brno

články

2013čtrnáctideník Ateliér 16-17/2013, Autoportréty, Viktor Čech 2010Věci, o kterých s nikým nemluvím, Karel Císař, Agite/Fra 2009čtrnáctideník Ateliér 2/2009, Biometrické malby, Marie Haškovcová 2009týdeník Respekt 2/2009, Prvních 15 minut, Jan Vitvar 2006týdeník A2 44/2006, Galerie, Edith Jeřábková 2001časopis Umělec 2/2001, Nové tváře, Lenka Lindaurová

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

Zavřeno: 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.