Archiv výstav

Jakub Tomáš

Stromolezec

28. 6. — 1. 9. 2019
Sdílet výstavu:
frame
Zátiší s hlavou, 2017, olej na plátně, 220x300cm

Vernisáž | 27. 6. 2019 v 18.00

Komentovaná prohlídka | 29. 8. 2019 od 17.30

Kurátor | Radek Wohlmuth

Stromolezec – jazykový novotvar, který zní ale trochu archaicky. Slovo, jež je svou podstatou literární, spontánně vzbuzuje představivost a je nevysloveným příslibem nejednoznačnosti, příběhu a tajemství.

Něco, co se zdá být známé, ale s jistotou se o tom nic tvrdit nedá. Entita ukotvená někde mezi skutečností a iluzí. A přesně v tomto prostoru má kořeny i malba Jakuba Tomáše (1982). Tady nachází svou formu i obsah.

Ne náhodou jeho nová výstava, pojmenovaná příznačně po dvojici (!) pláten, nese právě tento název. Hodí se totiž i z dalších důvodů. Má jemně romantizující akcent, stejně tak nese náznak automatické surreálné hravosti, odkazuje ke vztahu člověka s přírodou nebo je znamením dnes již téměř neočekávaného jednání s nádechem absurdity. Jako pojmenovaný princip na sebe může vzít parametry otevřeného symbolu a stát se intuitivně definovaným, ale vzájemně logicky provázaným komplexem představ, významů a asociací – jinými slovy optikou, kterou je možné nahlížet svět. 

Obraznost obrazů Jakuba Tomáše má podobné vlastnosti, ale přitom je - především směrem k tradičním způsobům zobrazování - stále zřetelně v podvratném poměru. Formálně vychází hned z několika zdrojů, v tomto případě diametrálně odlišných způsobů uměleckého vyjadřování, čímž z podstaty přijímá multižánrový charakter. Do jisté míry stírá hranice mezi uměleckými obory, přiznaně z nich čerpá, aby i tak nepřestávala být sama sebou, tedy malbou, která ovšem dostává aktualizovaný rozměr a akumulovaný potenciál. Předobrazem jeho kompozic bývají koláže nebo ještě častěji drobné scénické modely z papíru budované na divadelní způsob. Dříve byly prostorově velkorysejší, dnes jsou naopak více kompaktní, takže se pro změnu blíží spíš reliéfu. V poslední době se navíc osamostatňují do svébytných objektů, které obrazy doplňují. 

Přestože události zachycované na plátnech směřují k realitě, jejich odklon od fotografické iluzivnosti ke schématu je patrný na první pohled. Namísto šalebné nápodoby skutečnosti tak vznikají - na půl cestě k abstrakci - jakási stylizovaná figurální exempla, která připomínají víc než co jiného demonstrativní modelové situace fantaskně všedního života. Jednou mohou volně ilustrovat psychoanalytické teorie, jindy zase evokují alegorické výjevy. V každém případě se v nich konkrétní spolehlivě překlápí do obecnější roviny. Tento proces podporuje i výrazná práce se symbolikou, která ještě zvyšuje významové možnosti obrazů, obohacuje jejich obsahovou vrstevnatost a násobí možnosti čtení. Přispívá k tomu také fakt, že ani tady Jakub Tomáš neváhá kombinovat vlivy z různých – někdy časově i teritoriálně vzdálených – kulturních sfér. 

Na jednu stranu ho přitahují staré pohanské rituály, na druhou pracuje s vizuálním dědictvím moderny, aby mezi ně bez rozpaků ještě vklínil třeba ozvuk středověké ikonografie či tvaroslovný mustr oblíbeného renesančního ornamentu. Jeho malba však neulpívá v eklektických citacích, protože prakticky všechno, co se na jeho obrazech odehrává, vychází z osobní zkušenosti, dobového kontextu a autentických témat. I to může být bezpochyby jeden z důvodů, proč navzdory zdánlivé „barevné rozšafnosti“ většině jeho prací dominuje naopak pocit úzkosti a strachu. Konec konců vždyť také Stromolezec – bytost, která dosáhla jiné perspektivy, může mezi větvemi hledat stejně tak nadhled jako úkryt.

Radek Wohlmuth, kurátor

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Jakub Tomáš

*1982 , Jihlava

webové stránky autora

jakubtoma@seznam.cz

studia

2012Akademie výtvarných umění v Praze 2008Západočeská univerzita, Plzeň, pedagogika výtvarné kultury 2005Západočeská univerzita, Plzeň, Ústav umění a designu

samostatné výstavy / výběr

2019Big Little Big Horn, Nová Galerie, Praha 2018Between Layers, Gallery 17/18, Otawa, Kanada 2018Smuggler, Galerie Caesar, Olomouc 2018Tekutost, Nevan Contempo, Praha 2017Paintings By The Seine, Camac Galerie, Marnei Sur Seine, Francie 2017Něcař, Galerie města Třince, Třinec 2017Prototypy iluze, Galerie U Betlémské kaple, Praha 2016Slavery, Galerie Magazín, Terezín 2016Tangible Echoes, Hollerei Galerie, Vídeň 2016Hodina kreslení, Galerie 209, Brno 2016Hanka a Linda, Galerie Vyšehrad, Praha 2015Loos je mrtev, ať žije ornament, Galerie Dole, Ostrava 2015Inventura, Nová Galerie, Praha 2015108, 6 Pferdestarke, Dorka Gallery, Domažlice 2014Paravent, Mo.Ëvienna, Vídeň 2014Liar Paradox, 35m2 Gallery, Praha 2014Staffage Of The Presence, Off/Format Gallery, Brno 2014Cut, Doma Gallery, Kyjov 2014The Artict’s Dream, D9 Gallery, České Budějovice 2013The Crime Scene, K.Art.On Gallery, Praha 2013Clean Blackboard, Nau Gallery, Praha 2012Princip Přeplňování, Půda Gallery, Jihlava 2012S = Π . R 2, GHMP / Dům U Zlatého prstenu, Praha 2011Circle Cinema, Slovácké divadlo, Uherské Hradište 2010Faces And Places, Carrysfort Rd. 66, Londýn 2008Všecko je jinak, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

Zavřeno: 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.