Archiv výstav

Michal Škapa

T2B

9. 9. — 17. 10. 2021
Sdílet výstavu:
frame
Mozek, 2020, akryl na plátně a neonové trubice, 160 x 120 cm

Vernisáž ve středu 8. září v 18:00 hod.

Komentované prohlídky 5. a 13. října, vždy od 17:30. Autora však můžete někdy zastihnout na výstavě i mimo komentované prohlídky v jeho ateliéru umístěném v instalaci...

Kurátor Radek Wohlmuth

Projekt Michala Škapy nazvaný stručně T2B je výjimečný už tím, že jde o historicky první samostanou výstavu, kterou pro Galerii Václava Špály připravil umělec s kořeny v graffiti komunitě.

Nejen, že se tím změnil tradiční výstavní profil této instituce, ale viděno z opačné perspektivy jde samozřejmě i o další z milníků domácí graffiti scény. Je příznačné, že jej má na svědomí právě Michal Škapa aka Tron – jedna z aktivních oborových legend, která byla v podstatě od počátku přítomná pronikání tohoto vizuálního fenoménu do českého veřejného prostoru, a zároveň autor, jenž se ani po tom, co se stal součástí otevřeného galerijního provozu nevzdal svého původního výtvarného jazyka, takže si jeho práce dodnes zachovává konzistentnost a  autenticitu. 

O tom ostatně svědčí i název výstavy, který vychází ze slangu writerů. Jde o zkratku anglického Top To Bottom, označující panel – tedy kompletně odshora dolů posprejovaný železniční vagón. Na jednu stranu je to jednoznačný odkaz na prostředí, z něhož Michal Škapa vzešel, na stranu druhou se ale jedná i o definici přístupu ve smyslu snahy ovládnout veškeré dimenze galerie. Celý její interiér se tak po déle než deseti letech, namísto neutrálního zázemí pro cyklus obrazů, fotografií nebo souboru soch, sám stává malířským plátnem a navzájem podmíněnou instalací, která prorůstá všechny tři úrovně výstavního prostoru. Prostřednictvím průhledů a projekcí se pak ve druhém plánu na několika místech zpětně vazbí s městskou krajinou - teritoriem, kde je graffiti od dob svého vzniku doma. 

Navzdory tomu, že se Michal Škapa v průběhu let vyprofiloval především jako malíř, jeho projekt závěsné obrazy v podstatě úplně opomíjí. Tím, že se vědomě vzdal prověřeného média, odřekl se zároveň pohodlné možnosti soustředěné komunikace skrze řadu solitérních navzájem od sebe oddělených kompozic. Místo toho zaměřil  pozornost na celek a úhrnný dojem z něj. Jeho přímá vizuální intervence vzhledem ke kontextu nepostrádá díl radikality vlastní writerům. Vnáší do expozice stopu energie, dravosti a bezohlednosti ulice, která má svoje vlastní měřítka i zákonitosti, a ignoruje zažitá galerijní pravidla nebo estetická kritéria. Všímá si přitom sice konkrétních dispozic a stavebních detailů, ale reaguje na ně a ovládá je na základě specifické logiky a odlišných optických preferencí. 

Při tom všem se Michal Škapa samozřejmě nevzdává přirozené příležitosti prezentovat se v celém rozsahu své tvorby. Jeho intermediální manuál je obsáhlý a on se snaží jej využívat v plné šíři. Expozice tak zahrnuje předmětné konstrukce, objekty, projekce i světelné instalace z neonů, ale jejím hnacím motorem je především malba, která čerpá z obou hlavních výrazových poloh tohoto autora. První přímo navazuje na graffiti a zabývá se písmem jako abstraktním znakem s emocionálním nábojem a  šifrovaným obsahem. Druhá je více ukotvená v realistickém vidění a volně čerpá i z komiksové a cartoons estetiky. Vše dohromady pak zpřítomňuje sféru městských kódů, memů a popkulturních znaků, která spoludefinuje tento svět. K tomu se navíc přidává totální nasazení i unikátní možnost prožít důvěrně známý prostor jinak.

Radek Wohlmuth

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Michal Škapa

*1978 , Praha

webové stránky autora

www.michalskapa.cz

samostatné výstavy / výběr

2020DUO NEONE (s Michalem Cimalou), Trafo Gallery, Praha 2020POLIS, Galerie U Betlémské kaple, Praha 2019Kód ulic, Dům umění v Opavě 2018BABYLON, Galerie Villa Pellé, Praha 2017ANALFABET, Trafo Gallery, Praha 2014GRAFFOMAN, The Chemistry Gallery, Praha 2012Ode zdi ke zdi, GAVU Cheb 201100 NIC, Trafo Gallery, Praha

kolektivní výstavy / výběr

2021LETTERS, Urban Spree Galerie, Berlín 2021VANITAS, DOX, Praha 2020Walls, Urban Spree Galerie, Berlín 2019Revoluční 30, třicet let svobody na vlastní kůži, Praha 2018Signal festival, Praha 2017Crew/ní obraz, OGV v Jihlavě 2012MĚSTEM POSEDLÍ, Městská knihovna, GHMP, Praha 2011Can You Dig It?, Prague House, Brusel 2010METROPOLIS, DOX, Praha 2010METROPOLIS, EXPO, Šanghaj 2009Write the Wall, Berlín 2008NAMES, mezinárodní fertival street artu a graffiti, Praha 2008City Celebrities, Moravská galerie v Brně 2007Street Art Praha, Školská 28, Praha 2004Infiltrace, Oblastní galerie Liberec

realizované projekty

Patří do silné generace českých writerů, která se na české graffiti scéně objevila hned v první polovině 90. let a postupně prošel nejzásadnějšími uskupeními své doby, ať už to byla oldschoolová DSK crew, nebo provokativní a ironičtí CAP. Konfrontoval se i s mezinárodním prostředím, o čemž svědčí úspěšný atak newyorského metra na přelomu tisíciletí, který se stal jedním z mezníků domácí graffz subkultury. Náleží k okruhu autorů legendární pražské Trafačky, téměř patnáct let spolupracuje s MeetFactory, kde má také ateliér. V rámci volné tvorby se vyjadřuje v různých médiích a formátech od muralů, přes malbu akrylem, airbrushem, po site-specific instalace a prostorové i světelné objekty. Je spoluzakladatelem sítotiskové dílny Analog!Bros a blízkým spolupracovníkem labelu BiggBoss. V roce 2020 realizoval svůj zatím největší 350metrový malovaný mural s názvem KOSMOS v bezprostřední blízkosti přistávací dráhy letiště Václava Havla.

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

Zavřeno: 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.