Archiv výstav

David Moješčík MojDa

takové, jaké je

31. 1. — 31. 5. 2020
Sdílet výstavu:
frame
Fae, 2016, kombinovaná technika, 120 x 130 x 115 mm

GALERIE OPĚT OTEVŘENA.

Kurátoři Pavel Netopil a Josef Vomáčka

David Moješčík již má za sebou poměrně rozsáhlé sochařské dílo. Dnes patří k domácím sochařům již střední generace a stal se „známým“ i prostřednictvím vícerých realizací v ostravském veřejném prostoru,

které se staly předmětem lidové zloby i odborných polemik a nezřízených vášní... Moješčík totiž patří k těm nemnoha současným sochařům, kteří nepůsobí v akademickém prostředí a není tedy tzv. kryt kolegiálními zájmy vlastní institucím. Proto se může jevit v dnešní komplikované době zájmově přidělovaných grantů a statisticky úročených avšak umělecky málo podmětných bodů RUV jako možný terč, jako pouhý romantický dobrodruh, který možná až urputně dělá to, co nejlépe umí – figurální sochařství.
Moješčíkova sochařská tvůrčí práce se zdá být ovlivňována dvěma zdánlivě místem i časem nesouměřitelnými mentálními světy: spiritismem budhistického Východu a romantizujícím simulakrem někdejší měšťanské kultury „fin de sieç
le“. Její mnohdy naivně spekulativní zření v průnicích tak reálného jako i pohádkového světa, tak blízkého postprodukci v současné zábavné literatuře i v počítačových hrách pro velké malé diváky. Již v 80. letech minulého století přirovnal historik umění a esejista Josef Kroutvor obdobná dění k dění v mohutné deltě 1/, v níž nejrůznější formální ideje, jejich tvary a síly vzájemně proplétají až zmizí; a pak opět vystoupily z hlubiny, aby se vzápětí zase propadaly k zapomnění, či mělce ožily v (sub)prostředí možná již slepého ramene… Etc. Obecně platí, že staré má být zničeno, aby poté mohlo být (správně) nalezeno. Pamatuji si, že již v době Moješčíkových studií na brněnské FaVu mi jeho neobvykle sofistikované figury přišly zajímavé. Pokud jsem správně porozuměl situaci, nešlo tu jen o realistickou studii modelu, nýbrž šlo o vystižení určitého ideálu: „těla těl“, z daných jednotlivostí výsledku studia několika modelů. Již tehdy Moješčík své panáky či panenky jako by generoval v málo obvyklých pozicích; jejich finální vzhled ale podřídil vztahům poměru k celku, v klasické normě a ideálu souladu vnější a vnitřní – až do nedávné doby pouze dívčí – „nahé“ krásy. 
Moješčíkovy akty jsou modelérsky dokonalé, snad proto i mohou působit na diváky trochu odtažitě. Přitom však nepostrádají výrazovou naléhavost, jako by byly k nám posílány z „jiného břehu!“ Dojem z vnitřní intervence doprovází vytušení nenásilného a přitom však silně expanzivního okamžiku, který – jako když po výdechu následuje nádech – „musí“ přece přijít! 
Přímo ukázkové jsou Moješčíkovy Levitace, ženské figury v meditující pozici jogína, jaksi „letmo“ vyrovnávající vlastní gravitaci na třech opravdu minimálních bodech – v malíčku nohy a prostřednictvím jednoho z prstů pravé i levé ruky. Účinek formálního nadskočení základny a zvednutí vlastního těžiště sochy podporuje prokomponovávaná spleť z energeticky živých obrysových linií figury, která jako by tak sochou „rotovala“ zevnitř ven i kolem středu. Pozoruhodná svým vnitřně zastaveným pohybem je i zatím poslední Moješčíkova figura v „životní“ velikosti s výrazným vertikálním přesahem nad těžištěm pohlaví a kříže končetin, po x letech ženských studií výjimečně mužská: neduální Ishvara (2019-2020), ztvárňující opět fyzicky nejnáročnější jogínskou pozici 2/, hinduistický filosofický koncept monisticky přítomného, na sebe soustředěného, nezávislého bezkonfesního věčného boha, nejvyššího Pána světa …, etc.     
Pavel Netopil
Poznámky:
1/ Kroutvor, Josef. Hlava Medusy. Jazzpetit č. 29, s. 143-144.    
2/ Otec, ing. Miloslav Moješčík (1947-2009) byl cvičitelem jógy (Yoga in daily life), s mezinárodní certifikací.

 
Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

David Moješčík MojDa

*25. července 1974 , Frýdek – Místek

webové stránky autora

www.mojda.com

studia

2002Fakulta výtvarných umění v Brně (FaVU VUT), figurativní sochařství (prof. ak. soch. Michal Gabriel) 1999Akademie výtvarných umění v Praze (AVU Praha), škola figurálního sochařství a medaile (prof. ak. soch. J. Hendrych) 1998Fakulta výtvarných umění v Brně (FaVU VUT), ateliér sochařství (prof. ak. soch. Vladimír Preclík) 1996SPŠ sochařská a kamenická, Hořice v Podkrkonoší

samostatné výstavy / výběr

2017David Moješčík, Galerie Magna, Ostrava 2016Nymphaeum, Galerie Caesar, Olomouc 2016fae, Výstavní síň kulturního centra Česká Třebová 2015MOJŠME, Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, koncertní a výstavní síň, Sokolov (s Michalem Šmeralem) 2013Devas, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava 2011SPRITES, Galerie artpro, Praha 2007MAT KAR (sochy), Dům umění Opava 2006IVAN PINKAVA - DAVID MOJEŠČÍK MOJDA, Galerie aRs, Brno 2005Mí Andělé, Galerie Fiducia, Ostrava 2001MojDa – pan Václav – Očista, Galerie výtvarného umění v Ostravě 2001Prostor pro jedno dílo, Moravská galerie v Brně 2001Kedz dvojo nerobia toto iste, muže to byt to same, Galerie Langův dům ve Frýdku – Místku, (s Jánem Lastomírským)

kolektivní výstavy / výběr

2017Šumění andělských křídel - anděl v evropském výtvarném umění, Muzeum umění Olomouc 2016Slezské Rudoltice Místo Můz a Umění, zámek Slezské Rudoltice 2014Umění ve městě 2014, sochařská výstava v ulicích města České Budějovice 2013The Story of the Creative, New York City 2012Sculpture now!, prezentace současného českého a slovenského 3D umění, Nostický palác, Praha 2012Lugi Pro Art, Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou 2011Defilé de Luxe, Pachtův palác, Praha 2009Mezinárodní veletrh umění Brno, prezentace Dvorak sec contemporary Praha, Brno - Výstaviště 2007Tělo jako nástroj k vyjádření, Galerie Kritiků, Praha 2001Kolmo k ose II, Dům umění Opava

realizované projekty

2018Památník Karla Kryla před budovou Českého rozhlasu v Ostravě (architektonické řešení ing. arch. Pavel Malina) 2018Socha Věry Špinarové, Ostrava (architektonické řešení ing. arch. Pavel Malina) 2017Socha Leoše Janáčka, Ostrava (architektonické řešení ing. arch. Pavel Malina) 2010Socha Levitace 2010, Ostrava - Svinov (spoluautoři architektonického řešení ing. arch. Petra Ševcůjová a ing. arch. Pavel Malina) 2010sochařské prvky v interiéru Činoherního klubu v Praze (spoluautor návrhu MgA. Michal Šmeral) 2009pomník Operaci Anthropoid, Praha 8 (spoluautoři návrhu MgA. Michal Šmeral, ing. arch. Miroslava Tůmová a Jiří Gulbis)

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

Zavřeno: 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.