Archiv výstav

Miloslav Polcar

Transpozice

16. 7. — 22. 8. 2021
Sdílet výstavu:
frame
Transpozice

Vernisáž výstavy 15. července v 18:00.

Komentovaná prohlídka 10. srpna v 17:30. Vstup volný.

Kurátorka Vilma Hubáčková

Výstava Transpozice uzavírá třídílný autorský výstavní projekt Miloslava Polcara, který zahrnuje tvůrčí období 2015 – 2021.

Technologické východisko autor nachází v grafickém principu – permanentně zkoumá možnosti přenosu obrazu otiskem z matrice. Tím, že uplatňuje a kombinuje různé a stále nové postupy převzaté i z jiných žánrů výtvarného umění, překračuje hranice tradičního pojetí grafického umění. Kromě samotného procesu grafického transferu ho zajímá také otázka způsobu a možností vnímání výsledného díla. Záměrně pracuje s náznakem, čímž ponechává divákovi prostor pro vlastní interpretaci. Tato idea je přítomna ve všech částech výstavního cyklu, pokaždé je prezentována jiným způsobem a z jiného hlediska. 

Na první výstavu z cyklu nazvanou Intermundia (2015, Památník národního písemnictví - letohrádek Hvězda) zařadil Polcar formálně rozmanitá díla skripturálního charakteru, jejichž prostřednictvím prozkoumával oblast mezi textem a obrazem. Na další výstavě představil svoji tvorbu jako Otevřené médium (2019, Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov), které se pohybuje na pomezí malby, kresby, grafiky, plastiky nebo instalace. Reagoval tak na situaci v umění, pro které je příznačné stírání hranic mezi jednotlivými disciplínami. 

Při vytváření grafických děl jej nezajímá možnost multiplikace, ale proces utváření jedinečného originálu. Pro tiskové matrice používá různé materiály, např. dřevo, kov, syntetické hmoty apod., které zpracovává netradičním způsobem. Každý otisk tím získává specifický charakter a výraz. Zajímá jej tisk ve vztahu k prostoru a zrušení fyzické hranice, která odděluje přední a zadní část tiskové plochy. Práce nejsou omezovány formátem a tisky mohou být prostorově koncipovány a prezentovány. Zvlášť důležité místo má v jeho tvorbě papír, se kterým pracuje od počátku. Využívá materiálových vlastností různých typů papíru, (např. pevnost, schopnost absorpce, vetchost, křehkost, průsvitnost apod.), který se tak stává tvárným, proměnlivým a senzitivním prostředkem sdělení. 

V tvorbě Miloslava Polcara existuje určitá sféra uvažování mimo hranice díla, které dává grafickým ideám řád a nese v sobě a priori prvky budoucího uspořádání obrazu a tím legitimizuje každý zvolený tvůrčí proces, ať jde o využití různých netradičních technik a nebo použití tisků k prostorové instalaci. Právě tento aspekt se dostává do popředí na výstavě Transpozice, jejíž koncepce je asociativní, přitom detailně promyšlená a přizpůsobená charakteru místa i prostorovým dispozicím Galerie Václava Špály. Stěžejní jsou dvě instalace site specific Transpozice I a II, představující protikladné duchovní principy. Zemitost stél navinutých na rozměrných cívkách (Transpozice I) umístěných na podlaze v suterénu vyvažuje odlehčená průsvitná instalace Transpozice II zavěšená před oknem v 1. patře. Je složená z 16 barevných velkoformátových dílů vzniklých otiskem z matrice, které lze přesouvat a měnit tím výsledné kompoziční uspořádání. Variabilní podstata díla s možností jeho proměn v čase je v Polcarově tvorbě novým dynamickým prvkem. 

Vilma Hubáčková

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Miloslav Polcar

*1947 , České Budějovice
Žije a tvoří v Praze.

studia

1973Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér monumentální malby pod vedením prof. Zdeňka Sklenáře a prof. Václava Menčíka

samostatné výstavy / výběr

2019Otevřené médium, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří 2017Otisk, Kostel U Salvátora, Praha 2015Intermundia, letohrádek Hvězda PNP, Praha 2013Prostupování světla a tvarů, Kostel U Salvátora, Praha 2012Prostor grafiky, galerie Hollar, Praha 2010Transfer, Nová síň Rabasovy galerie, Rakovník 2009Vedle, přes a skrz, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora 1998Grafika a objekty, Staroměstská radnice sál architektů, Praha 1995Posel, Velvyslanectví ČR, Bonn, Německo 1995Grafika, obrazy, objekty, Městská galerie, Wendlingen, Německo

kolektivní výstavy / výběr

2018Autorské knihy, Česká národní budova, New York, USA 2018Kde domov můj, Nová síň Rabasovy galerie, Rakovník 2018100+1, Severočeská galerie, Litoměřice 2017Hollar dnes, Obecní dům, Praha 2017Mezi uměním a řemeslem, Národní technické muzeum, Praha 2016Bílá laboratoř, Galerie města, Olomouc

zastoupení v galeriích a sbírkách

Národní galerie v Praze
Památník národního písemnictví
Muzeum moderního umění Györ, Maďarsko
Univerzita Karlova v Praze
Ministerstvo kultury ČR a soukromé sbírky v Itálii, Německu, Francii, Švýcarsku, Anglii, Irsku, USA, Spojených arabských emirátech

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

Zavřeno: 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.