Archiv výstav

Ondřej Přibyl

TUNELOVÉ VIDĚNÍ

21. 10. — 4. 12. 2022
Sdílet výstavu:
frame
Kyvadlo, fotogram, gelatin silver print, 94 × 89 cm

Vernisáž ve čtvrtek 20. října 2022 v 18:00 hodin.

Komentované prohlídky 2. a 30. listopadu vždy od 17:30. Vstup volný a zdarma.

Kurátor Petr Vaňous.

Ondřej Přibyl se od svého absolutoria fotografického ateliéru na VŠUP profiluje jako výrazně experimentující umělec, prověřující oblast fotografického výrazu v jeho primárním esteticko-dokumentárním založení i v relaci jeho reprodukční „užitnosti".

Médium fotografie autor spojuje s průzkumem lidské smyslové zkušenosti ve vztahu k času a paměti. Zásadním tématem se mu stává jevová podstata předmětného světa, který lze vnímat buď intencionálně a identicky, nebo naopak jako cosi ne-identického, odosobněného a odcizeného, co opakovaně probouzí zásadní otázky spojené se základními orientačními principy lidské zkušenosti. 

Autor svou prací rozlamuje percepční stereotypy, konvence a automatismy, aby určitými procesy (např. de-kontext, materiálové a měřítkové varianty) rozšířil mentální i zorné pole toho, co nazýváme předmětností (včetně procesů spojených s jejími konstitučními předpoklady). V těchto konceptuálních modelech, jež předcházejí finální díla, je potom možné dotýkat se i těch rovin věcnosti, které zákonitě komplikují svůj vlastní zažitý status a určitými postupy negace objevují a vyjevují jiné empirické souvislosti a třeba i mystifikující asociace. Především se tu důsledně přemazává měřítko zkušenosti. Podobně tu autor nechává prostor pro rekonstrukční paměť, jež neustále kompenzuje to, co člověk momentálně nevidí, tj. odvrácené strany předmětů a figur. Táže se po relacích povrchu a jádra při rozlamování kamene či porcování masa. Co zachycuje daguerrotypie vysílače či radaru? Povrch architektury technického objektu, nebo i jeho „neviditelnou“ funkci? Právě otázky vztahu mezi „viditelností“ a „domýšlením“ objektu jsou pro dílo Ondřeje Přibyla klíčové. 

Výstava nazvaná TUNELOVÉ VIDĚNÍ odkazuje na limity, v nichž se lidská smyslová zkušenost přirozeně pohybuje, ale i na limity a mystifikace, které vytváří a zmnožují všudypřítomné reprodukční mechanismy a jejich akcelerátory (například digitální fotografie, sociální sítě ad.). TUNELOVÉ VIDĚNÍ předpokládá „nekompletního diváka“. Rýsuje se tu určitá hranice či rozhraní, které signalizuje problematické komplexní vnímání celku, jenž se vzhledem k uspořádání světa vždy jeví pouze z určité perspektivy, a to perspektivy zároveň fyzikální, materiální, ale také časové či spíše dočasné (řekněme konstelační). Všechna tato kritéria jsou tu znovu odhalována jako podmínky „věcných stavů“. Ondřej Přibyl přistupuje k fotografii jako k materiálnímu stavu, který je výsledkem či předpokladem „procesu“, jejž lze vnímat také jako „událost v čase“ (tu lze pouze reflektovat, nebo cíleně konstruovat!). A tou je i samotná autorova tvorba, kterou nelze ze zkoumaného pole vyčlenit, nýbrž je nutné vstupovat do zkoumaných fenoménů a jejich situovanosti s plným vědomím statusu pozorovatele a s kritickým hlediskem k jeho dosud nevyužitým možnostem, jež pokud nebudou zviditelněny, zůstávají nepostřehnutelné. V neposlední řadě jsou díla Ondřeje Přibyla ale také poctou rozmanitosti jevové krásy, tomu co smyslově utváří a prohlubuje naši estetickou percepci.

Petr Vaňous

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Ondřej Přibyl

*1978 , Praha
Absolvoval na UMPRUM v Praze studium v ateliéru Pavla Štechy a Ivana Pinkavy a doktorandské studium na téma jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu a proces daguerrotypie. Absolvoval stáže v Ateliéru písma a grafického designu pod vedením prof. Rostislava Vaňka a v Ateliéru vizuální komunikace na UdK Berlin. Vystavoval na samostatných i skupinových výstavách v Česku i v zahraničí. Je členem umělecké formace kunstWerk. Žije a pracuje v Praze a okolí.

webové stránky autora

www.ondrejpribyl.cz

samostatné výstavy / výběr

2021Modrý obdélník, Lašské muzeum Kopřivnice 2019Jednotliviny a další pozorování, Ateliér Josefa Sudka, Praha 2016Mechanický divák, Moravská galerie v Brně 2015Spalovna, 4+4 dny v pohybu, Praha 2013Modely světa (s Phlilipem Topolovacem), Galeria Starter, Varšava 2012Stručně o času a záznamu, Galerie Půda, Jihlava 2012Proces Daguerrotypie /znaky příčinnosti 1.1/, Galerie Fiducia, Ostrava 2012Děti, Galerie Laboratorio, Praha 2011Znaky příčinnosti – proces daguerrotypie, Galerie UMPRUM, Praha 2010Komunální byt – centrum Petrohradu 2005, s Janem Čumlivskim, kavárna Krásný ztráty, Praha 2008Modely světa, Galerie Školská 28, Praha 2006Stopy, okraje, Experimentální prostor Roxy NoD, Praha 2005Katalogizační práce, Galerie Jelení, Praha 2005Území, kavárna Krásný ztráty, Praha 2004Výňatek z katalogu děl A. Přibyla, Galerie/café Hned vedle, Praha 2003Izolace, Galerie Velryba, Praha 2002Neposkvrnění/Immaculates, galerie Francouzského institutu, Praha

kolektivní výstavy / výběr

2021Vanitas, DOX, Praha 2021Signal II, galerie Telegraph, Olomouc 2021Universum, trienále SEFO 2021, Muzeum umění Olomouc 2021Další kapitola, galerie Fiducia, Ostrava 2017Ephemeral_Eternal, Salone del Mobile, Ventura Lambrate, Milano 2016Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 2013ImageObject, Center for Alternative Photography, New York 2013ShowOFF, Photo Month in Krakow 2011Fundamenty & Sedimenty, Městská knihovna, Galerie hlavního města Prahy 2009Můj šálek čaje, Galerie AVU, Praha 2008To ne/podstatné, Výstavní síň Mánes, Praha 2008Nový urbanismus, Galerie Seine 51, Paris 2007Intercity Berlin-Praha, Alte Schule, Berlin 2007Šestka, PHP – Pražský dům fotografie 2007Hrubý Domácí Produkt, Městská knihovna, Galerie hlavního města Prahy 2004Izolace, Leica Gallery, Paris 2002Konfrontace, PHP – Pražský dům fotografie 2002Kontakt 02, Linhartova nadace, Praha 2002Mužský akt, České centrum fotografie, Praha 2001Doteky/Contacts, mezinárodní sympozium Klenová 2001Wochenendhäusergesamtkunstwerk, kW U Medáků, Praha

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.