Archiv výstav

Dana Sahánková

VNITŘNOSTI PROMĚNY

2. 2. — 19. 3. 2023
Sdílet výstavu:
frame
Dana Sahánková, Požehnáno, co se zelená, 2017-22, tuš, akvarel, pastel na plátně, 212 x 240 cm

Vernisáž ve středu 1. února 2023 v 18:00 hodin.

Komentované prohlídky 9. února a 9. března, vždy od 17:30. Vstup volný a zdarma.

Kurátor Petr Vaňous

Dana Sahánková se vyjadřuje prostřednictvím kresby. Vnímá toto médium jako velmi svobodný nástroj k podchycení témat, které vyžadují přesnost imaginace a sepjetí výrazu s autentickým prožitkem.

Základní charakterová vlastnost kresby - popisnost - je tu vkládána do služby volných asociací, pro které je hledán tvar, symbolická platnost, dějová konfigurace a obrazová konstelace. Napětí mezi precizním detailem a neustále se proměňujícím celkem obrazu (proces přeskládávání) umožňuje autorce zaměřit situace a stavy, jejichž východiska lze nalézat v oblasti reflektovaného podvědomí. Časté neohraničení pohledu v kresbě jako by odkazovalo na pozorování či vhled do jiné dimenze času a vědomí. Na jakýsi skrytý a v něčem vzrušující voyerismus, který svou zvědavostí naráží na jevové nepatřičnosti skrývající v sobě blíže neobjasněná tajemství. Status podvědomí tu odpovídá nelogické proměnlivosti snu. 

Obrazy Dany Sahánkové fungují jako aluze na objektivní předmětnost (potažmo tělesnost), která je však nakročena k dalším proměnám a transformacím. Podstatným motivem kreseb je pohyb stojící za neustálým přeskupováním kompozic ve směru skladby i demontáže, zhušťování i mizení; zneklidňující vířivý pohyb, který nepřímo odkazuje na vzájemné prostupování rozumu, vzpomínek, smyslové zkušenosti a mimovolní paměti v rovině lidského vnímání. A je to právě vnímání, které propojuje časové vrstvy různě vzdálené minulosti s operativním stanovištěm diváka, který se, jako ten kdo sní, propadá do matérie nerozlišitelného matrixu. Tam, kde se vytrácí, a kde mizí uklidňující fenomenální podstata povrchní smyslové zkušenosti, a kde, v jungiánských hlubinách, rostou jako krystaly nebo jako podmořské organismy jiné druhy parciálních jevů, jejichž neznámá a fascinující struktura promlouvá o lidském tápání a nejistotách na odvrácené straně známého světa. 

Jinotajné narativy a jejich černobílá, jedovatě barevná či barevně extatická řešení podporují vizi stínové říše, paralelního světa jevů, jevů-filtrů, jejichž vlastnosti si zpětně doplňujeme na základě srovnávání s tím, co známe a odčítáním toho, co je cizorodé a svým způsobem stejně tak varující a děsivé, jako lákavé a vzrušující. Určitě je tu pro čtení děl směrodatná polarita uvnitř a vně. Kresby lze vnímat jako okna do neznámých, ale místy povědomých dějů. Do řečišť v paměti ztracených vzpomínek, do zapomenutých míst, která však jakoby naplno ovlivňovala naši současnost a budoucnost. Archeologie jejich rozkrývání v hustém porostu zapomnění v sobě často obsahuje vracející se echo bolesti vzdáleně připomínající chirurgický zákrok. Paměť tu připomíná jizvu rozvinutou v šarlatový květ jedovatého poznání, před které se již nelze vrátit. 

Provokující název výstavy Vnitřnosti proměny postihuje přesně tento rozporný, iritující a pro lidskou představivost obtížný moment první, syrové asociace, která odmítá souvislost duchovní proměny s odpudivou a příliš uzemňující představou tělesné anatomie. Metamorfóza přece nemůže být spojována s tak profánní aurou (!). Patří ale vůbec polarity kategorií „sakrálnosti“ a „profánnosti“ do oblasti lidského rozumového poznání? Nebo jsou to spíše kategorie teologie a etiky, které se na základě poznání proměňují, aby rozlomily předsudky a konvence, které brání skutečnému prozření? Vnitřnosti proměny promlouvají ale ještě o něčem jiném. O paradoxu exaktního „ověřování“ duchovní proměny pitváním všech jejích pravděpodobných či hypotetických předpokladů.   

Petr Vaňous, prosinec 2022

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Dana Sahánková

*1984 , Praha

webové stránky autora

www.sahankova.com

studia

2011AVU v Praze, Ateliér kresby Jitky Svobodové (odb.as. Jiří Petrbok) 2009Ateliér nová média 2 Veroniky Bromové (odb.as. Michal Cáb) 2008Ecole Nationale Supérieure d’art, Dijon, Francie

samostatné výstavy / výběr

2022V zastavení růst, Dům umění, České Budějovice 2021V poušti ztracený chrám, Galerie Dům, Broumov 2019Ve své slupce nikdy nenajdeš stání, Trafo Gallery, Praha 2018Setnout strom, pokácet les, Galerie 50°47’55.9”N 14°57’22. 6” E, Andělská Hora u Chrastavy 2017Stopy v popelu, Galerie Vyšehrad, Praha 2016Mezi nocí a snem, Depo Gallery, Praha 2016Za hranicí odrazu, Nau Gallery, Praha 2016Vertikála šerosvitu, GASK, Kutná Hora 2016Bez rozdílu sami, Galerie Výklady AXA, Praha 2015Můj život ve tvém obraze, Adam Gallery, Brno 2014Mezi podlahou a stropem, Galerie Dole, Ostrava 2014Odraz světla, odraz tmy, Galerie Altán Klamovka, Praha 2013INFP(snílek)/INFJ(umělec), Galerie OFF/FORMAT, Brno (s N.Čulíkem) 2013Cave bestias, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí 2012Unus mundus, Galerie Půda, Jihlava 2011Nadaleko, Galerie 35m2, Praha (s J.Střížkovou) 2010Chtěla bych to vědět, Dům U Zlatého prstenu, GHMP, Praha

ocenění

2012Finále Ceny Kritiky pro mladou malbu s přesahy (Cena diváků)

GalerieVáclava Špály

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Základní vstupné 40 Kč
Studenti 20 Kč

/ pro seniory nad 60 let, držitele průkazu ZTP, děti do 15 let a studenty uměleckých škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.