Planned exhibition

Aldin Popaja

Aldin Popaja

29. 3. — 5. 5. 2019
Share exhibition:
frame
Aldin Popaja

Aldin Popaja

Aldina Popaju (narozen 1971 v Jajci) je možno popsat jako někoho žijícího mezi dvěma světy. Jako rodák z Bosny a Hercegoviny byl hluboce zasažen lidskou tragédií násilného rozpadu Jugoslávie během 1. poloviny 90. let 20. století. V letech 1995–2000 vystudoval VŠUP v Praze, kde dodnes působí jako odborný asistent Stanislava Diviše v ateliéru malby. Více než 12 let je jeho bosenská totožnost konfrontována (jistě i obohacována) kulturou České republiky. Slovo „totožnost“ je zde klíčové, protože představuje podstatu toho, čím se Popaja ve své tvorbě zabývá. Po osobních zkušenostech brutality vojenského konfliktu získal vědomí o skutečném významu lidské totožnosti, lidských vztahů a lidských hodnot. Jeho humanistická tématika má proto skutečnou autenticitu a platnost pramenící z tvrdé skutečnosti.

GalleryVáclav Špála

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic

Open daily 11 AM – 7 PM

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Admission 40 CZK
For students 20 CZK

/ seniors and disabled holders 50% discount

Newsletter


I give consent to the processing of my personal data that I disclose to PPF Art a.s. in connection with this request. I give my consent to the extent described in the section „Privacy Protection“. I affirm that in the section „Advice on Rights“, I have familiarised myself with the rights that I enjoy in respect of my personal data.