Archive

Jan Svoboda (1955)

Jan Svoboda

18. 3. — 1. 5. 2016
Share exhibition:
frame
Jan Svoboda

Jan Svoboda

Works on display (a selection)

Jan Svoboda (1955)

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze na katedře výtvarné výchovy u doc. Zdeňka Sýkory. Postupně pracoval jako učitel výtvarné výchovy na základní škole, krajský metodik výtvarné výchovy a odborný asistent katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Od roku 1995 je ředitelem základní umělecké školy ve františkánském klášteře v Bechyni. Společně se svou ženou se také věnuje vytváření koncepcí a realizací dětských doprovodných programů a expozic pro děti (např. Pražské Quadriennale, Deset století architektury, Příběh Pražského hradu, Litomyšlení…). Kontakt | jansvoboda@klaster-bechyne.org

GalleryVáclav Špála

Galerie Václava Špály

Národní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic

Open daily 11 AM – 7 PM

Closed: 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz


Admission 40 CZK
For students 20 CZK

/ seniors and disabled holders 50% discount

Newsletter


I give consent to the processing of my personal data that I disclose to PPF Art a.s. in connection with this request. I give my consent to the extent described in the section „Privacy Protection“. I affirm that in the section „Advice on Rights“, I have familiarised myself with the rights that I enjoy in respect of my personal data.